Redakcja

 

„Miesięcznik DETEKTYW” ukazuje się od 1987 roku i jest najstarszym w Polsce czasopismem o tematyce sensacyjno-kryminalnej. Pismo kierowane jest do miłośników kryminału, sensacji, tajemnicy oraz historii z dreszczykiem.

Cztery razy w roku, ukazuje się w tym samym formacie i objętości „DETEKTYW – Wydanie Specjalne”, poświęcone w całości jednemu tematowi.

Od 2016 roku portfolio Wydawnictwa wzbogaciło się o nowy kwartalik „DETEKTYW – EXTRA” – poświęcony kryminalnym sprawom PRL-u.

Łącznie, w ciągu roku wydawanych jest 20 numerów magazynu, które swoim zasięgiem obejmują Polskę oraz m.in. USA i Kanadę.

Wszystkie publikowane w magazynach teksty – reportaże, relacje, sprawozdania i felietony – oparte są na faktach. Na jego wysoki poziom składają się nie tylko znakomicie napisane artykuły, ale także niepowtarzalna grafika, ilustrująca przedstawiane w nich zdarzenia.

 „Miesięcznik DETEKTYW”, „DETEKTYW – Wydanie Specjalne” oraz „DETEKTYW – Extra” są kolportowane przez wszystkich liczących się dystrybutorów prasy w Polsce.

ADRES REDAKCJI
Al. Jerozolimskie 107
02-011 Warszawa

Tel.: (22) 429 24 50
detektyw@pwrsa.pl

 

REDAKTOR NACZELNY DETEKTYW – MIESIECZNIK
Krzysztof Kilijanek:
krzysztof.kilijanek@pwrsa.pl

REDAKTOR NACZELNA DETEKTYW – WYDANIE SPECJALNE
Monika Frączak
monika.fraczak@pwrsa.pl

REDAKTOR NACZELNA DETEKTYW – EXTRA
Monika Frączak
monika.fraczak@pwrsa.pl

REDAKTOR
Magdalena Gawlikowska
magdalena.gwalikowska@pwrsa.pl

REDAKTOR
Anna Rychlewicz:
anna.rychlewicz@pwrsa.pl

REDAKTOR
Ewa Lewandowska:
ewa.lewandowska@pwrsa.pl

ILUSTRACJE
Jacek Rupiński i Monika Kamińska
detektyw@pwrsa.pl

SKŁAD I ŁAMANIE
Jakub Nikodem
jakub.nikodem@pwrsa.pl