Pilot

Karol Zawadzki urodził się 21 maja 1949 roku w Strzelcach Opolskich. Kiedy miał 9 lat, wraz z matką wyemigrował do RFN za chlebem…