Wydaje się, że czasy niewolnictwa i transport niewolników do pracy przymusowej, to zjawisko z przeszłości i nie dotyczy współczesnej cywilizacji. Rzeczywistość jest jednak inna. Proceder nadal istnieje, zmienił jedynie swoje oblicze.

Konflikty zbrojne, ubóstwo, bezrobocie, braki w wykształceniu, dyskryminacja ze względu na płeć czy wyznanie w krajach pochodzenia ofiar oraz wysokie zapotrzebowanie na tanie usługi seksualne, popyt na niewykwalifikowaną siłę roboczą i dawców organów w krajach eksploatacji sprawiają, że handel ludźmi w obecnych warunkach rynkowych stał się na nowo zajęciem wyjątkowo lukratywnym.

Jego istotą jest zniewolenie osoby lub osób, a następnie wykorzystywanie, któremu towarzyszy naruszenie praw i godności osoby ludzkiej. Wyzysk ten jest związany ze stosowaniem przemocy fizycznej w postaci gróźb, zastraszenia, bicia czy gwałtów. Sprawcy stosują także różnego rodzaju formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, nadużycia władzy czy słabości ofiar. Żerują na psychicznym i fizycznym ubóstwie człowieka, czyniąc z niego źródło dochodu.

Współczesne niewolnictwo przybiera różne formy: pracy przymusowej w nieludzkich warunkach, wykorzystanie w przemyśle erotycznym, zmuszanie do prostytucji, żebractwa, popełniania przestępstw, przymusowych małżeństw przy użyciu różnorodnych metod i środków w celu wykorzystania nawet za zgodą ofiary.

Nasilenie handlu ludźmi w Polsce zaobserwowano na początku lat 90. XX wieku i od tego czasu zjawisko to podlega dynamicznym przemianom. Obraz Polski w kwestii handlu ludźmi na mapie Europy się zmienia. Na początku lat 90. byliśmy krajem pochodzenia ofiar – kobiet wykorzystywanych w krajach zachodnich do prostytucji. Później staliśmy się krajem tranzytowym dla ofiar z Azji i Europy Wschodniej. Nasze członkostwo w Unii Europejskiej, rosnący standard życia i stan gospodarki spowodowały, że staliśmy się krajem coraz bardziej interesującym w zakresie migracji zarobkowych dla osób z krajów Europy Wschodniej i Azji, spośród których identyfikowane są ofiary wykorzystywane w Polsce głównie do pracy przymusowej.

Aby zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi trzeba poznać złożoność tego zjawiska.

Pomóc w tym ma Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi organizowany i obchodzony pod auspicjami UE już po raz dwunasty.

Ma on też na celu uświadomienie potencjalnym ofiarom, gdzie mogą szukać pomocy i wsparcia, objęcie ich ochroną, przekazanie wiadomości o dostępie do informacji związanych ze składaniem zeznań i pomoc przy ubieganiu się o zadośćuczynienie.

W policji zapobieganiem handlowi ludźmi i rozpoznawaniem tego przestępstwa na szczeblu Komendy Głównej Policji zajmują się funkcjonariusze z Wydziału do walki z Handlem Ludźmi, w jednostkach terenowych komórki właściwe do walki z handlem ludźmi i przeszkoleni policjanci.

Od 2014 roku w KGP funkcjonuje skrzynka e-mailowa i infolinia, dzięki którym każdy, kto ma informacje o przypadkach handlu ludźmi, pedofilii oraz pornografii z udziałem małoletniego, może skontaktować się z policjantami. Pisząc na adres handelludzmibsk@policja.gov.pl. lub dzwoniąc pod numer +48 664 974 934, można zapobiec ludzkim tragediom. Nie bądźmy obojętni!

Przekazywane informacje są weryfikowane przez policjantów WHL BK KGP i przekazywane do jednostek terenowych i partnerów zagranicznych celem podjęcia czynności przez właściwe podmioty.

O problemie, jakim jest handel ludźmi, należy pamiętać każdego dnia, nie tylko 18 października. Warto więc wiedzieć jak ustrzec się przed takimi zjawiskami i gdzie udać się po pomoc.

Gdzie szukać pomocy?

Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”

00-956 Warszawa 10

tel./fax (+ 48 22) 622 19 85

tel. zaufania: (+ 48 22) 628 99 99

www.strada.org.pl

e-mail: strada@strada.org.pl

 

Armia Zbawienia

Ząbkowska 13/13

03-736 Warszawa

tel.:+48 697 610 001

www.armia-zbawienia.pl

 

YouCanFree.Us Polska

Elektronowa 10

03-219 Warszawa,

kom. +48 518300011

e-mail: biuro@youcanfree.us

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Mazowiecka 12/25

00-048 Warszawa

tel.:22 616 02 68

faks: 22 616 03 14

e-mail: biuro@fdds.pl

https://fdds.pl

 

ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

skr. poczt. 127

00-958 Warszawa 66

numery linii wsparcia

22 654 70 70 – z telefonów stacjonarnych w Polsce

00 48 22 654 70 70 – gdy dzwonisz z zagranicy

+48 22 654 70 70 – jeśli dzwonisz z telefonu komórkowego

116 000 – telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka

fax (+48 22) 654 79 73

www.zaginieni.pl

e-mail: biuro@zaginieni.pl

źródło: www.policja.pl

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]