Akt oskarżenia w tej sprawie obejmuje przestępcze działania oskarżonych, podejmowane głównie w latach 2000-2001. W owym czasie na terenie Szczecina i innych miejscowości województwa zachodniopomorskiego funkcjonowało kilka grup przestępczych, dokonujących bardzo poważnych przestępstw, w tym rozbojów z użyciem broni palnej i innych niebezpiecznych narzędzi, wymuszeń rozbójniczych i pobić.

Wśród tych grup funkcjonowała również grupa skupiona wokół Andrzeja K., którego rolą było realizowanie poszczególnych przestępstw, organizowanie ich, podział zysków pomiędzy poszczególnymi osobami oraz odprowadzanie części zysków dla osób stojących wyżej w przestępczej hierarchii.

W oparciu o uzyskane w toku śledztwa dowody prokurator ustalił, że osoby, przeciwko którym skierowano akt oskarżenia, dopuściły się sześciu bardzo groźnych przestępstw – głównie rozbojów z użyciem niebezpiecznych narzędzi, tj. zbrodni z art. 280 § 2 k.k., zagrożonej karą od 3 lat pozbawienia wolności. Podczas jednego ze zdarzeń doszło również do użycia broni palnej w celu pozbawienia pokrzywdzonego życia. Zbrodnia ta zagrożona jest karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Oskarżeni popełniali zarzucane im czyny w sposób zaplanowany, brutalny, obliczony na zastraszenie pokrzywdzonych w celu uzyskania od nich korzyści majątkowych.

Podczas dwóch zdarzeń objętych aktem oskarżenia, sprawcy dopuścili się rozbojów udając funkcjonariuszy policji, aby w ten sposób zaskoczyć pokrzywdzone osoby i skłonić je do wykonywania ich poleceń.

Wobec sześciu z oskarżonych stosowane jest dalej tymczasowe aresztowanie. Wobec jednego oskarżonego ten środek zapobiegawczy zamieniony został w toku śledztwa na inne  środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym. Ósmy oskarżony odbywa obecnie karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Źródło: Prokuratura Krajowa

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]