Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wniósł do Sądu Najwyższego kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 18 czerwca 2019 roku, w którym sąd, w wyniku wadliwie przeprowadzonej kontroli odwoławczej orzeczenia sądu I instancji, nieprawidłowo uznał, że sprawcy okrutnej zbrodni działali z zamiarem ewentualnym. W ocenie Prokuratora Generalnego okoliczności przestępstwa jednoznacznie świadczą o tym, że sprawcy działali z zamiarem bezpośrednim, co powinno znaleźć odbicie w surowszej karze.

Toczące się przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu postępowanie dotyczyło zbrodni zabójstwa popełnionej przez dwóch sprawców.

W dniu 17 maja 2018 roku w Opolu oskarżeni wraz z pokrzywdzonym uczestniczyli w spotkaniu towarzyskim, podczas którego spożywali alkohol. W pewnym momencie wybuchła awantura, w trakcie której oskarżeni zaatakowali pokrzywdzonego. Najpierw zadali mu liczne ciosy metalową nogą od stołu, powodując rozległe obrażenia całego ciała. Mimo bezbronności ofiary kontynuowali atak, rozbijając na jego głowie panele podłogowe, ponadto rozbitą szklaną butelką nacięli mu okolice krocza, aż wreszcie rzucili betonowy bloczek na klatkę piersiową pokrzywdzonego. W wyniku odniesionych obrażeń pokrzywdzony zmarł.

Sąd Okręgowy w Opolu jako sąd I instancji uznał, że oskarżeni pobili pokrzywdzonego działając z zamiarem bezpośrednim spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Obrażenia, których doznał skutkowały jego śmiercią. Kwalifikując ten czyn jako przestępstwo z art. 156 par 3 kodeksu karnego, wyrokiem z 28 lutego 2019 roku, wymierzył im kary 12 i 8 lat pozbawienia wolności.

Od tego wyroku apelację złożył prokurator.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 18 czerwca 2019 roku zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że uznał oskarżonych za winnych zarzucanego im aktem oskarżenia przestępstwa zabójstwa z art. 148 §1 kodeksu karnego, przy czym przyjął, że sprawcy działali z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia pokrzywdzonego i wymierzył im kary 15 i 10 lat pozbawienia wolności.

We wniesionej od wymienionego wyroku kasacji Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zarzucił, że sąd, zmieniając w wyniku wadliwie przeprowadzonej kontroli odwoławczej orzeczenie Sądu I instancji, dokonał nieprawidłowej oceny materiału dowodowego.

Skarżący wskazał, że prawidłowa ocena materiału dowodowego  w zakresie zamiaru z jakim działali oskarżeni – z uwzględnieniem natężenia agresji, liczby zadanych ciosów, siły z jaką zostały zadane, użytych przedmiotów, kontynuowania ataku mimo utraty przytomności ofiary, pozostawienia jej w stanie agonalnym – powinna skutkować uznaniem, że sprawcy działali z zamiarem bezpośrednim, czyli że celem ich działania było zabicie ofiary.

Przyjęcie kwalifikacji zabójstwa popełnionego z zamiarem bezpośrednim winno zaś znaleźć odbicie w surowszej karze wymierzonej sprawcom za popełnioną zbrodnię.

Prokurator Generalny wniósł o uchylenie wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu w postępowaniu odwoławczym.

źródło: www.pk.gov.pl

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]