Działania skoncentrowane będą przede wszystkim na bezpieczeństwie przewożenia dzieci i młodzieży, a polegać będą miedzy innymi na prowadzeniu wzmożonych kontroli autokarów i samochodów. 

W ramach sprawdzeń policjanci ruchu drogowego będą zwracać szczególną uwagę, czy dzieci przewożone autokarami i samochodami osobowymi zapięte są odpowiednio pasami bezpieczeństwa lub znajdują się w fotelikach bezpieczeństwa lub innych urządzeniach przytrzymujących. Zwracana będzie również uwaga, czy transportowany ładunek, np. bagaże, sprzęt narciarski, przewożone są w sposób niezagrażający bezpieczeństwu pasażerów. Tradycyjnie prowadzone będą kontrole stanu trzeźwości i prędkości prowadzonych pojazdów.

Każdego dnia do służby na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego kierowanych będzie średnio cztery tysiące policjantów ruchu drogowego. W przypadku konieczności podjęcia działań nieplanowanych, wynikających np. ze zdarzeń szczególnych, liczba patroli będzie odpowiednio zwiększana.

W każdym województwie wytypowane zostały stałe miejsca prowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdów i stanu psychofizycznego kierowców.

W Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowany został wykaz tych punktów z terenu całego kraju, wraz z zestawieniem numerów telefonów kontaktowych, gdzie będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad bezpiecznego przewożenia dzieci i młodzieży, a także na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autokarów i kierowców. Informacje te zamieszczone są na stronie policja.pl, a także na stronach jednostek terenowych policji. W praktyce każdy zainteresowany uzyskaniem informacji na temat możliwości, miejsca i czasu sprawdzenia autokaru, zarówno od dyżurnego jednostki organizacyjnej policji lub ze strony internetowej właściwej KWP/KSP (oraz KGP), będzie mógł otrzymać tego typu informacje.

Planując zorganizowany wyjazd dziecka i będąc zainteresowanym tym, czy środek transportu będzie sprawny, a kierowca wypoczęty i przygotowany do drogi warto umówić z właściwą jednostką terenową policji sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i stanu psychofizycznego kierowcy wcześniej, dzwoniąc na wskazane w wykazie numery telefonów lub na numer 997. Pozwoli to nam uniknąć zamieszania bezpośrednio przed wyjazdem oraz długiego oczekiwania w kolejce.

Podejmijmy również zdecydowane działania, gdy wyczujemy od kierowcy lub opiekuna dzieci alkohol lub ich zachowanie będzie budziło nasze podejrzenie, że osoby zażyły środek działający podobnie do alkoholu.

 

Reagujmy, gdy kierowca przekracza dozwoloną prędkość, nie dostosowuje prędkości do panujących warunków atmosferycznych, nie robi przerw w czasie jazdy lub nie reaguje na potrzebę przerwy sygnalizowanej przez uczestników podróży. Zwracajmy uwagę, gdy kierowca rozmawia przez telefon bez systemu głośnomówiącego, pisze SMS-y, a jego wygląd lub zachowanie, że jest przemęczony.

Źródło: www.policja.pl

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]