Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Bułgarii Kadirowi D. oskarżonemu o czerpanie korzyści z prostytucji oraz handel ludźmi.

Prokurator oskarżył Kadira D. o handel ludźmi kwalifikowany z art. 189a par. 1 kodeksu karnego oraz o czerpanie korzyści z prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kwalifikowane z art. 204 par. 2 kk. Czyny zarzucane oskarżonemu zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

W toku postępowania prowadzonego wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Operacyjno-Śledczego Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, prokurator ustalił, że w okresie od lipca 2013 roku do września 2014 roku grupa powiązanych rodzinnie i towarzysko mężczyzn narodowości bułgarskiej: Pavel P., Sasho S. oraz Kadir D., czerpała korzyści z nierządu uprawianego przez dwie obywatelki Bułgarii oraz Polkę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Proceder był tak zorganizowany, że jednemu „opiekunowi” podlegała jedna kobieta – przy czym zamieszkiwali oni wspólnie. Zysk z prostytucji przydrożnej w większej części lub w całości pobierał „opiekun”. Pieniądze były przeznaczane w części na opłacenie wynajętego lokalu, wyżywienie i inne potrzeby życiowe, a w części były do dyspozycji mężczyzn. Kadir D. pełnił wiodącą rolę w procederze zarówno czerpania korzyści z uprawiania prostytucji przez kobiety, jak i wykorzystania jednej pokrzywdzonej – obywatelki Bułgarii w ramach przestępstwa handlu ludźmi.

Oskarżony był „głównym opiekunem” i nadzorcą wykorzystywanych kobiet, które przekazywał pod opiekę syna — Sasho S. lub brata – Pavla P. kiedy sam nie mógł sprawować nad nimi bezpośredniej kontroli. Kadir D. z użyciem przemocy dyscyplinował kobiety i pobierał od nich zarobione pieniądze. Za nieposłuszeństwo stosował wobec nich przemoc i znieważał je. W stosunku do jednej z kobiet-obywatelki Bułgarii, w związku z zarabianiem przez nią najniższych kwot głodził ją i zastraszał pozbawieniem życia. Z ustaleń śledztwa wynika, że Kadir D. wykorzystywał jej krytyczne położenie i stan bezradności, ponieważ kobieta nie władała językiem polskim i nie posiadając środków finansowych nie miała możliwości powrotu do ojczystego kraju.

Z uwagi na ukrywanie się Kadira D., jak również Pavla P., wystosowano za nimi europejski nakaz aresztowania. W grudniu 2019 r. Kadir D. został zatrzymany na terenie Bułgarii, a następnie przetransportowany do Polski celem przeprowadzenia czynności.

Skierowany przeciwko Kadirowi D. akt oskarżenia jest drugim z kolei w tej sprawie. Pod koniec 2016 roku na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku skazano już jednego z obywateli Bułgarii Sasho S. na karę 3 lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 6 tysięcy złotych.

Źródło: Prokuratura Krajowa

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]