Słowo rozbój brzmi groźnie i poważnie. I dokładnie tak jest, m.in. za sprawą przebiegu oraz okoliczności, w jakich popełniane jest to przestępstwo, a także w związku z wysokością kary przewidzianej za ten czyn. W ekstremalnych sytuacjach, kiedy sprawca działał w warunkach recydywy, górna granica kary może wzrosnąć o połowę albo, kiedy posłużył się bronią lub nożem, wówczas może trafić do więzienia na czas nie krótszy niż 3 lata. Istnieje jeszcze tzw. przypadek mniejszej wagi, kiedy to przebieg zdarzenia umożliwia zastosowanie łagodniejszej odpowiedzialności za rozbój.

Pomimo tego ostatniego przykładu, rozbój, jako taki, pozostaje w gronie najpoważniejszych przestępstw przeciwko mieniu. Zagrożenie karą sięga bowiem aż 12 lat pozbawienia wolności.

 

Kiedy można mówić o rozboju?

Składają się na niego dwa rodzaje zachowań sprawcy: przemoc i kradzież. Przed zabraniem cudzej rzeczy sprawca stosuje przemoc względem pokrzywdzonego, grozi natychmiastowym jej użyciem lub doprowadza go do stanu nieprzytomności, czy też bezbronności. Warto zaznaczyć, że jego zachowanie musi poprzedzać kradzież i służyć do jej dokonania.

 

Co zatem można uznać za przemoc?

Z pewnością będą zaliczały się do niej wszelkiego rodzaju demonstracje siły sprawcy w postaci duszenia, kopania, gryzienia lub wykręcania rąk ofiary, czy też uderzania jej pięściami. Dopuszcza się również groźbę natychmiastowego użycia takiej przemocy wyrażonej przez sprawcę słownie lub przez inne jego zachowanie. Artykuł opisujący przestępstwo rozboju przewiduje jeszcze jeden przypadek zdominowania ofiary, a mianowicie, kiedy sprawca chcąc wejść w posiadanie cudzej rzeczy ruchomej stosuje pewien rodzaj podstępu. Dzieje się tak w sytuacjach, gdy pokrzywdzony zostaje doprowadzony do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Najczęściej, sprawca osiąga taki stan ofiary odurzając ją narkotykiem, upijając lub dosypując do jej napojów środek nasenny.

Przestępstwo rozboju posiada dodatkowo typ kwalifikowany, za który grozi surowsza kara. Tu, pobyt w więzieniu może wynieść nie mniej niż 3 lata. Do tego typu rozboju dochodzi w sytuacji, gdy sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem. Zbrodnię popełniają także te osoby, które z nim współdziałają. Oczywiście, o poważnych konsekwencjach prawnych można również mówić w przypadku sprawcy, który dopuścił się rozboju w warunkach recydywy, czyli tzw. powrotu do przestępstwa.

Przepisy kodeksu karnego przewidują jeszcze odwrotną sytuację, kiedy to odpowiedzialność za to przestępstwo może zostać złagodzona. Ma to miejsce w wypadku mniejszej wagi, jak to było na przykład podczas ostatniego rozboju w Gilowicach. Wskazany przez pokrzywdzoną sprawca, chcąc zabrać jej pieniądze, uderzał ją pięścią w głowę i szarpał za jej torebkę, w której miała schowaną gotówkę. Ostatecznie, osiągnął swój cel. Nie zdołał jednak wydać skradzionych pieniędzy, ponieważ powiadomieni o tym fakcie pszczyńscy policjanci, w porę dotarli do niego i zabezpieczyli opisane przez pokrzywdzoną 60 złotych. 45- latek usłyszał już zarzut w tej sprawie. O jego dalszym losie będzie teraz decydował są i prokurator. Zgodnie z kwalifikacją zarzucanego mu przestępstwa może grozić mu do 5 lat więzienia.

źródło: slaska.policja.gov.pl

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]