Wyniki ostatniego pomiaru z 2018 roku odnotowały, że w przypadku picia napojów alkoholowych w dłuższym okresie, od 1992 roku obserwujemy wzrost, ale w porównaniu do 2016 roku – stabilizację.

Używanie narkotyków w ciągu ostatniego roku pozostaje na tym samym poziomie co we wcześniejszym pomiarze z 2016 roku.

Najpopularniejsze były i pozostają marihuana lub haszysz oraz – co charakterystyczne leki uspakajające i nasenne (niewymagające recepty od lekarza).

W ciągu 12 miesięcy poprzedzających pomiar w 2018 roku marihuanę lub haszysz zażywał co piąty uczeń (20 proc., w 2016 roku – 21 proc), a w ciągu ostatnich 30 dni – co dziesiąty (10 proc., w 2016 roku – 9 proc.). Zażywanie leków uspakajających i nasennych bez przepisu lekarza kiedykolwiek w życiu zadeklarował co piąty uczeń (22 proc., w 2016 roku – 19 proc.), a w ciągu ostatnich 12 miesięcy – blisko co siódmy badany (14 proc., w 2016 roku 9 proc.), a w ciągu ostatnich 30 dni – niemal co osiemnasty (6 proc., w 2016 roku 4 proc.).

Wyniki ostatniego pomiaru odnotowały niewielki spadek używania konopi indyjskich wśród osób eksperymentujących z tego typu substancjami.

W przypadku tzw. dopalaczy odnotowywany jest spadek poziomu używania tych substancji.

Odsetek badanych, którzy eksperymentowali z tymi środkami, jest taki sam jak w 2008 roku- ponad 3 proc. Używanie dopalaczy w ciągu ostatniego roku i ostatniego miesiąca osiągnęło najniższy poziom  od początku prowadzenia badań tj. od 2008 roku (po 1 proc. uczniów).

Młodzi ludzie w Polsce najczęściej sięgają po piwo, na drugim miejscu po wódkę (tendencja spadkowa), a na trzecim po wino (tendencja wzrostowa).

Za raportu o stanie narkomanii w Polsce z 2018 roku wynika, że używanie narkotyków jest o wiele mniej rozpowszechnione niż picie napojów alkoholowych. Według danych z badań populacyjnych odsetek osób, które miały kontakt z narkotykami w ciągu ostatniego roku jest 18 razy większy od odsetka osób mających kontakt z alkoholem.

Używanie alkoholu w ciągu ostatniego roku odnotowano na poziomie 89,7% (badanie z 2014 roku), podczas gdy w przypadku narkotyków odsetek wyniósł 4,7% (dane dla osób w wieku 15-64 lata).

Według ostatnich badań raportowanych przez Reitox Focal Point do EMCDDA konsumpcja napojów alkoholowych należy w Polsce do jednych z największych w Europie.

Polska uplasowała się na drugim miejscu po Austrii (91,5% w 2015 roku) wśród krajów UE. Taki sam wskaźnik jak Polska odnotowała Szwecja. Najniższy poziom konsumpcji napojów alkoholowych w ciągu ostatniego roku dotyczy Portugalii (59,4% w 2016 roku) oraz Bułgarii (65,6% w 2016 roku). W 15 krajach zarejestrowano wyższe wskaźniki używania nielegalnych substancji psychoaktywnych niż  w Polsce. Najwyższe rozpowszechnienie używania odnotowano w Czechach (12,3% w 2016 roku) oraz Francji 11,8% (2016 rok). Wysokie wskaźniki na poziomie 10% użytkowników narkotyków występują również w Hiszpanii (2015 rok) oraz Holandii (2016 rok). Są to kraje, gdzie aktualne dane dotyczące używania narkotyków wskazują, że jest ono dwa razy wyższe niż w Polsce. Najniższy odsetek odnotowano na Cyprze.

Źródło:CBOS,

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]