Jeżeli z różnych powodów nie możesz udać się do jednostki policji, by zawiadomić o przestępstwie, możesz to zrobić w formie pisemnej. Należy pamiętać, aby w sposób wyczerpujący opisać okoliczności popełnienia przestępstwa i następnie doręczyć je osobiście lub przesłać na adres jednostki policji lub prokuratury. Pamiętaj, że możesz być później wezwany przez organ prowadzący sprawę celem złożenia zeznań w charakterze świadka.

Pisemne zawiadomienie powinno zawierać:

– nazwę organu, do którego jest skierowane;

– imię, nazwisko i adres do korespondencji autora;

– datę i podpis składającego zawiadomienie;

– opis sprawy zawierający jak najwięcej informacji na temat przestępstwa, które zgłaszasz, w tym następujące informacje nazywane przez policjantów „złotymi pytaniami”, dlatego że niezwykle pomocne:

Co się wydarzyło?

Gdzie miało miejsce zdarzenie?

Kiedy doszło do przestępstwa i jak długo trwało?

W jaki sposób popełniono przestępstwo i jakimi środkami (narzędzia, środki techniczne, dokumenty)?

Dlaczego popełniono przestępstwo (jeśli posiadasz taką wiedzę)?

Kto jest pokrzywdzonym, kto był świadkiem zdarzenia, kto jest sprawcą?

Zawiadomienie możesz wysłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną (zeskanowany, podpisany dokument) na adres jednostki policji lub prokuratury.

Źródło: www.policja.pl

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]