Wyróżnienie przyznawane są za mówienie do rzeczy i do ludzi w tym za użyteczną twórczość dla publiczności.

„Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go, że został oszukany”.

Wyróżnienia National Speakers Awards (NSA), czyli Hortensji, Cycerona oraz Pomidora – są nadawane przez Kapitułę Nagród oraz Wspólnotę – Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców (SPM). Ich symbolika, to wynik obserwacji współczesnego rynku i „zatrucia informacyjnego” na przestrzeni minionych 25 lat. Osią sprawy, jaką wyróżniamy jest narracja publiczna, zatem i sceniczna względem przyjętego przez naszą Wspólnotę Kodeksu Kompetencji. Wieź z tym kompetencjami jest przedmiotem odniesienia, a wyróżnienia NSA są wynikiem stricte subiektywnej i uznaniowej oceny dorobku Osób Nominowanych.

Co raz więcej ludzi, żyje „obok słów” zwłaszcza tych powstających współcześnie. Naszą obroną przed nimi jest szukanie archetypu, źródłosłowa, tak by oddzielić fałsz opinii i poglądu od wiedzy… Szukamy pojęć, które „zdały egzamin” przez minione tysiąclecia i które nie uwodzą swym pięknem, obczyzną lub obietnicą, lecz nazywają „sprawę” po imieniu w czasach, gdy „zatrucie informacyjne” stało się chlebem powszednim – biznesem na wielką skalę. Nawiązując do polskiej pracy zbiorowej „Sposoby Istnienia” pod redakcją Jarosława Rudniańskiego i Krzysztofa Murawskiego, wydawnictwo PIW z roku 1988, chcemy zaprosić do uobecnienia się i do zapoznania z syntezą jaką jest Festiwal Inspiracji naszej Wspólnoty SPM w Polsce. Jego ważnym motywem przewodnim w 2017 roku stało się zdanie, zasugerowane przez Michała Zawadkę:

„Żyjesz, tak jak mówisz…”

Hortensja dla Kobiety i Cyceron dla Mężczyzny – roku 2017: wyróżnienie za mówienie do rzeczy i do ludzi w tym za użyteczną twórczość dla publiczności.

Kryteria – wiarygodność i użyteczność, oryginalność, własny format, klasa elokwencji, zgodnie z kompetencjami SPM – specjalizacja, elokwencja, twórczość.

Sceniczny Pomidor roku 2017: wyróżnienie za barwną samokreację, za batalistyczne fanfaronady oraz za upór w parciu na szkło.

Kryteria – osoba utalentowana, wyróżniająca się osobliwą twórczością, którą życzliwie zapraszamy do bardziej użytecznego dzieła na rzecz publiczności, zgodnie z kodeksem kompetencji SPM = de facto radośnie namaszczamy ją!

Scenicznego Pomidora otrzymał Pan Michał Wawrzyniak.

Wyróżnienia National Speakers Awards (NSA) zostały nadane przez Kapitułę Nagród oraz Wspólnotę SPM, którą tworzą uznane autorytety w składzie: red. Michał Kobosko (szef warszawskiego biura Atlantic Council i prowadzący uroczystą Galę NSA 2017), red. Michał Niewiadomski  (wydawca wydziału krajowego RZECZPOSPOLITEJ), red. Jerzy Wójcik (wydawca dziennika Gazeta Wyborcza), red. Michał Bartłomiej Gajewski (wydawca i redaktor naczelny magazynu Businessman.pl), Jacek Walkiewicz (psycholog i mówca inspiracyjny, członek SPM), Marek Skała (autor książek, mówca inspiracyjny, założyciel SPM), Grzegorz Turniak  (mówca inspiracyjny, założyciel i członek Zarządu SPM), Dariusz Milczarek  (współtwórca Mentorig Theater w Polsce, założyciel i wiceprezes Zarządu SPM), Robert Krool (współtwórca Mentorig Theater w Polsce, założyciel i prezes Zarządu SPM).

Autorem projektu statuetek dla Laureatów National Speakers Awards 2017 jest Artur Wochniak – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na wydziale malarstwa, grafiki i rzeźby. Członek zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Rzeźby przy Związku Polskich Artystów Plastyków. Jego najbardziej znaną pracą rzeźbiarską jest Kwadryga, mierząca około 9,5 metrów wysokości.

Gala odbyła się podczas Festiwalu Inspiracji,  4 października 2017 o godzinie 17.00 w Teatrze Palladium przy ul. Złotej 9 w centrum Warszawy.

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]