8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Był to pierwszy akt regulujący organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości.

W latach 1996-2010 SW obchodziła swoje nieformalne święto 26 kwietnia, w dzień uchwalenia ustawy z 1996 roku. Dzień 26 kwietnia nawiązywał do przepisu, o składzie osobowym administracji więziennej i wykonywaniu przez nią obowiązków służbowych, wydanego w 1926 roku

Pracownicy Służby Więziennej stanowią drugą po policji największą grupę uzbrojonych i umundurowanych służb w Polsce.

Podstawowym zadaniem Służby Więziennej jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw przebywającymi w zakładach karnych i aresztach. Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa realizuje służba ochronna.

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]