Działania Europolu skupiają się na pomaganiu organom ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej.

Urząd powstał w 1999 roku, chociaż pierwsze wzmianki o jego utworzeniu pojawiły się już w Traktacie z Maastricht (zawartym w 1992 roku, a pierwsze ograniczone działania agencji rozpoczęły się w 1994 roku – jako Europol Drugs Unit (EDU)).

Na czele Europolu stoi dyrektor, który jest jego prawnym przedstawicielem. Powoływany jest przez Radę UE. W 2018 roku stanowisko to objęła Catherine De Bolle (Belgia).

Siedziba agencji znajduje się w Hadze.

W każdym państwie działa jednostka krajowa Europolu, która jest łącznikiem między Europolem a innymi agencjami krajowymi.

Europol zatrudnia około 100 analityków kryminalnych, którzy należą do najlepiej wyszkolonych w Europie. Dzięki temu agencja jest jednym z największych centrów wiedzy specjalistycznej i umiejętności w tej dziedzinie w UE. Do wspierania krajowych organów ścigania analitycy każdego dnia wykorzystują najnowocześniejsze narzędzia. Jednocześnie Europol nie dysponuje żadnymi siłami wykonawczymi.

Aby zapewnić partnerom krajowym lepszy ogląd problemów, z jakimi Europol ma do czynienia, agencja regularnie opracowuje długoterminowe analizy dotyczące przestępczości i terroryzmu.

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]