Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP śledztwo, którego przedmiotem jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw gospodarczych w związku z fikcyjnym obrotem złotem. Zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie 6 kolejnych osób w tej sprawie.

Zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw, jak też popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Wobec trzech podejrzanych, na wniosek prokuratora, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W toku śledztwa ustalono, że jedna ze spółek działających w województwie śląskim, w okresie zaledwie roku tj. od listopada 2012 roku do listopada 2013 roku, generowała bardzo wysokie kwoty VAT do zwrotu, dokonując wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów do kontrahentów z Czech, Belgii i Francji.

We wskazanym okresie była to łączna kwota prawie 65 milionów złotych, która została zwrócona na rachunek spółki. Wszczęcie śledztwa w tej sprawie umożliwiło jednakże wstrzymanie zwrotu podatku VAT w kwocie 15 milionów złotych.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na ustalenie, że w kraju funkcjonowała zorganizowana grupa przestępcza, która miała na celu popełnianie przestępstw polegających na pozorowaniu działalności gospodarczej w zakresie obrotu złotem. W tym celu zakładane były firmy „słupy”, których rolą było wystawianie fikcyjnych faktur na sprzedaż złota, oraz przyjmowanie fikcyjnych faktur, stwierdzających jego rzekome nabycie. Na kanwie tak fikcyjnie spreparowanej dokumentacji handlowej, dokonywane były transfery środków finansowych pomiędzy tymi podmiotami. Jednym z głównych celów procederu okazało się pozorowanie dokonywania dostaw wewnątrzwspólnotowych – sprzedaży złota do innych krajów Unii Europejskiej. To zaś stanowiło podstawę do występowania przez ustalone polskie firmy o zwrot podatku naliczonego do właściwych urzędów skarbowych.

Jak ustalono, złoto nie pochodziło od dostawców wskazanych na fakturach zakupu. Aż 99% transakcji było fikcyjnych i służyło wyłącznie do uzyskania przez spółkę faktur „kosztowych”. Podatek VAT ujawniony na tych fakturach nie był faktycznie płacony przez dostawców.

Z drugiej zaś strony spółka – odbiorca finalny towaru w kraju – dostarczała towar swoim zagranicznym odbiorcom, wewnątrzwspólnotowo ze stawką podatku VAT – „0” i jednocześnie występowała o zwrot rzekomo „zapłaconego” wcześniej podatku.

Podmioty, od których spółka rzekomo kupowała złoto, poprzez łańcuszek od 4 do 5 pośredników, zazwyczaj były podmiotami zagranicznymi, z siedzibą we Francji, na Słowacji czy w Niemczech i sprzedawały złoto do Polski ze stawką podatku VAT „0”. W Polsce złoto pojawiało się jako złoto inwestycyjne, zwolnione od zapłaty podatku VAT na podstawie art. 122 ustawy o VAT. Było to złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych. W jednej z firm-pośredników złoto to było rzekomo „przetapiane” na granulat złota. Ten granulat był już obłożony stawką 23% VAT i taki towar „fakturowo” skupowała opisywana spółka. Dało jej to podstawę do ubiegania się o zwrot podatku naliczonego, rzekomo zapłaconego podczas zakupu granulatu złota.

Ostatnie ustalenia śledztwa wskazują, iż sieć firm „słupów”, „produkujących” puste faktury, potrzebna była spółce po to, aby mieć pokrycie fakturowe na złoto, które nielegalnie spółka sprowadzała z rejonów objętych konfliktami, z Ghany, Laosu, z Republiki Środkowo Afrykańskiej.

Dotychczas w sprawie zarzuty usłyszało 58 podejrzanych. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

źródło: Prokuratura Krajowa

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]