W ostatnim czasie Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi skierował trzy akty oskarżenia do Sądów Okręgowych w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim łącznie przeciwko 12 osobom oskarżonym m.in. o handel dopalaczami.

Prokurator Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi oskarżył dziesięciu mężczyzn i dwie kobiety m.in. o sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez wprowadzenie do obrotu szkodliwych dla życia i zdrowia produktów tzw. dopalaczy. Zawierały one szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym m.in. 4-FiBF, α-PIHP, α–PVP, MDMB-CHMICA. Z uwagi na ich właściwości chemiczno-toksykologiczne w przypadku spożycia, stwarzały realne zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób. W następstwie zażycia dopalaczy doszło do śmiertelnego zatrucia czterech osób.

Część zarzutów dotyczy również przestępstw narkotykowych kwalifikowanych z art. 56 ust. 1 i 3, z art. 59 ust. 1, 62 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które zagrożone są karą nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie prowadzone przez Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi dotyczyło wprowadzania do obrotu niebezpiecznych dla życia i zdrowia substancji tzw. dopalaczy do jakiego dochodziło w okresie od lipca do października 2018 roku na terenie Łodzi oraz Bełchatowa. Aktami oskarżenia objęto zarzuty dotyczące śmierci czterech osób w tym trzech na terenie Łodzi i jednego na terenie Bełchatowa.

Jedno z pierwszych zatruć miało miejsce pod koniec lipca 2018 roku w Bełchatowie, gdzie śmierć poniósł młody mężczyzna. Sekcja zwłok oraz badania toksykologiczne wykazały, iż przyczyną zgonu pokrzywdzonego było zatrucie pochodnymi fentanylu – 4-FiBF (4-fluoroizobutyrylofentanylem) oraz α-PiHP.

W toku postępowania prokurator ustalił, że ujawnione przypadki zatruć, zarówno na terenie Łodzi, jak i Bełchatowa, w większości nastąpiły na skutek zażycia niewielkich ilości, a nawet na skutek jednorazowego zaciągnięcia się środkiem zawierającym pochodne fentanylu w postaci 4-FiBF oraz α-PiHP.

W toku śledztwa ustalono, że wprowadzaniem do obrotu tzw. dopalaczy w Bełchatowie zajmowali się oskarżeni. Specyfika handlu środkami psychoaktywnymi w Bełchatowie polegała m.in na tym, iż nabywcy tych środków zaopatrywali się w nie, wymiennie, zarówno od kilku osób, które również były uzależnione od tych środków. Do najbardziej popularnych środków dostępnych na terenie Bełchatowa należały syntetyczny α-PiHP, lub α-PVP o potocznej nazwie „Alfa”, występujące w postaci kryształu lub proszku oraz tzw. „Gałgan”, „Hassan”, syntetyczna pochodna haszyszu. Środek ten występuje w postaci brązowej lub czarnej masy plastycznej.

Źródło: www.pk.gov.pl

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]