W ostatnich latach wzrasta świadomość społeczna na temat osób starszych – ich potrzeb oraz problemów. Patronat nad kampanią „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych, objęła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Do akcji aktywnie włączają się funkcjonariusze policji, którzy prowadzą liczne warsztaty i spotkania edukacyjne dla seniorów, aby w ten sposób informować i przestrzegać przed istniejącymi zagrożeniami. Pomysłowość przestępców jest w zasadzie nieograniczona, dlatego tak ważne są działania profilaktyczne.

Coraz więcej polskich miast angażuje się w kampanię społeczną „Bezpieczny i Aktywny Senior”, w ramach której organizowane są również darmowe kursy samoobrony dla osób starszych.

Na proponowanych przez organizatorów zajęciach seniorzy zapoznają się m.in. z metodami samoobrony i sposobami radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.

Zajęcia przeznaczone są dla osób powyżej 55 roku życia. Organizatorzy zastrzegają jedynie, że każdy zgłaszający się senior musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie swojego zdrowia.

Program zajęć obejmuje m.in. (zajęcia teoretyczne i praktyczne):

– pierwsza pomoc przedlekarska (zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszeń, omdleń, oparzeń, wykonywanie sztucznego oddychania)

– zasady bezpiecznego poruszania się (ulica, park, supermarket itp.)

– ocena i rozpoznawanie możliwych zagrożeń

– spokojna dzielnica (klatka schodowa, piwnica, niski balkon)

– podstawy zachowania się w sytuacji zagrożenia

a) pozycja stabilna, postawa obronna,

b) ustawienie stóp, układ rąk,

c) utrwalenie nabytych umiejętności.

– Uniki, zasłony

a) poznawanie zasad uników, odchyleń, odskoków,

b) skuteczne bloki i zasłony,

c) utrwalenie nabytych umiejętności.

– Miejsca wrażliwe na uderzenia, sposoby ochrony i kontrataku (wykorzystanie parasolki, torebki, czapki, szalika, itp. elementów odzieży)

a) podstawy zachowań w przypadku napadu,

b) ucieczka jako element obrony,

c) podręczne środki obronne, sposób ich wykorzystania.

– Zasady zachowań w przypadku ataku grupowego, pozycje, uniki, „szkoła przetrwania” seniora

a) zasady przetrwania ataku grupy napastników

b) wykorzystanie podręcznych przedmiotów do ochrony (ławka, przystanek, samochód, drzewo itp.)

c) obrona konieczna,

d) przekroczenie granic obrony koniecznej.

 

 

 

 

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]