Łapówkarstwo to najpowszechniejsza forma korupcji i jednocześnie poważne przestępstwo zagrożone wysoką karą. Kodeks karny mówi, że za przyjęcie łapówki lub obietnic łapówki osobie pełniącej funkcję publiczną grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Kara może być mniejsza (grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do 2 lat), jeśli dokonane przestępstwo miało znikome skutki.

Gdy korupcja wiązała się z naruszeniem przepisów, wtedy kara jest surowsza (od roku do 10 lat pozbawienia wolności). Jeśli funkcjonariusz publiczny przyjmuje korzyść majątkową znacznej wartości w zamian za wykonanie czynności służbowej, grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat. Kary za wręczenie lub obiecywanie łapówki są takie same jak w przypadku przyjmowania korzyści majątkowych czy osobistych. Rodzaj i wysokość kary są zróżnicowane w zależności od skali przestępstwa.

A czym w ogóle jest łapówka? Istnieje pod wieloma postaciami i przybiera wielorakie formy, nie tylko pieniężne. W przepisach prawa łapówka określana jest mianem „korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy”. Korzyścią majątkową mogą być pieniądze, darowizna, pożyczka na korzystnych warunkach, umorzenie długu, wycieczka zagraniczna, drogi alkohol, kosztowny zegarek czy nawet droga porcelana. Natomiast korzyść osobista oznacza wszystko to, czego nie da się wyrazić w pieniądzach np. propozycja awansu zawodowego, angaż dla członka rodziny, przyspieszenie zabiegu medycznego itp. Obietnica także może być formą łapówki.

Nie ma katalogu przedmiotów, które można przyjmować, aby nie zostać posądzonym o przyjęcie łapówki. Niekiedy uznaje się, że drobne prezenty np. czekoladki, kawa czy kwiaty mogą być wyrazem wdzięczności. Dostają je najczęściej urzędnicy państwowi, nauczyciele i lekarze. Najważniejsze, aby upominek nie był wysokiej wartości. Granica między dopuszczalnym upominkiem a niedopuszczalną łapówką nie jest łatwa do ustalenia.

Agnieszka Kozak

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]