Biegły sądowy, w skrócie często nazywany jest „biegłym”. To osoba powołana przez sąd do wydawania opinii w zakresie posiadanych wiadomości fachowych.

Biegłym sądowym w sprawie może być wyznaczona przez sąd:

– osoba figurująca na liście biegłych prowadzonej przez prezesów sądów okręgowych (tzw. biegły z listy),

– inna osoba, posiadająca odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie nauki (tzw. biegły ad hoc),

– instytucja specjalistyczna lub naukowa (tzw. biegły instytucjonalny).

Ich decyzje często mają decydujący wpływ na wyroki. To funkcja zaufania społecznego, dlatego biegli powinni mieć nieposzlakowaną opinię i być poza wszelkimi podejrzeniami. Za sporządzane opinie uzyskują wynagrodzenie. W sprawach karnych i administracyjnych koszty te pokrywa Skarb Państwa. W sprawach cywilnych wynagrodzenie biegłego biorą na siebie strony.

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]