Policjant to zawód zaufania publicznego. Tak było kiedyś, tak jest i dziś. W tej kwestii niewiele się zmieniło. Niezmienne są także zasady, według których powinien pełnić służbę funkcjonariusz. Czy wiesz, jakie prawa i obowiązki zostały nadane mundurowym w 1938 roku?

Policjant ma bronić najważniejszych dóbr obywateli. Tak zaszczytny obowiązek został mu przypisany już w II RP. Celem umożliwienia, i dla jak najlepszego wypełniania swojej służby, funkcjonariuszowi zostały przyznane prawa, jakich nie posiadał żaden inny obywatel. Prawa jednak łączyły się także z obowiązkami. I właśnie te zostały zawarte w Przykazaniach Policjanta, które w 1938 roku ustanowił Komendant Główny Policji Państwowej.

 14 Przykazań Policjanta:

 1. Honor i Ojczyzna – oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować.
 2. Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz Jej godny.
 3. Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiązkiem, który sumiennie wypełniasz w służbie Narodu.
 4. Przestępstwo jest nieszczęściem. Zachowaj się wobec niego z powagą i ludzkością.
 5. Pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje i obchodź się ze wszystkimi tak, jak byś chciał, by się z Tobą obchodzono.
 6. Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania przełożonego. Nadużycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, gdyż kłamstwo jest tchórzostwem.
 7. Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Bądź więc zawsze schludnie i czysto ubrany i nie zaniedbuj wyglądu zewnętrznego.
 8. Żyj skromnie, zachowasz przez to niezależność. Nie przyjmuj żadnych podarunków, gdyż to zobowiązuje. Jako policjant nie możesz mieć zobowiązań. Życie ponad stan jest hańbą i prowadzi do nieszczęścia. Pijaństwo zabierze Ci ludzką godność, staniesz się pośmiewiskiem rodaków i zasłużysz na pogardę dzieci.
 9. Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie o sprawach służbowych. Zachowaj umiar w mowie.
 10. Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy.
 11. W wystąpieniach przeciwko wrogom Ojczyzny bądź bezwzględny, pamiętaj jednak, że dobry żołnierz gardzi okrucieństwem.
 12. Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie, bądź wzorem dla podwładnych, którzy Cię pilnie obserwują. Jeśli żądasz od innych, by byli dobrymi kolegami, pamiętaj sam o koleżeństwie.
 13. Miej pogardę dla pochlebców.
 14. Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w żołnierskiej sprawności i ucz się ciągle, pamiętając o tym, że obywatele widzą w Tobie człowieka, który musi wiedzieć wszystko.

Źródło: panstwowa.policja.pl

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]