Na przejściu granicznym Korczowa – Krakowiec funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udaremnili nielegalny przewóz 166 egzotycznych gadów i płazów. W czterech starannie zabezpieczonych styropianowych pojemnikach umieszczone były worki i pudełka z żywymi zwierzętami, które zostały przez funkcjonariuszy KAS przekazane do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu.

Egzotyczne zwierzęta znajdowały się w busie, którym podróżowało siedmiu obywateli Ukrainy. Kierowca nie posiadał żadnych dokumentów pozwalających na określenie gatunków oraz zezwalających na ich legalny przewóz przez granicę. W związku z ujawnieniem, funkcjonariusze KAS podjęli czynności zmierzające do zabezpieczenia dobrostanu zwierząt, zwrócili się również o pomoc do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu.

Ekspert ZOO oraz koordynator ds. CITES z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie przeprowadzili wstępną identyfikację gadów i płazów, w trakcie której okazało się, że spośród 166 przemycanych zwierząt, aż 116 okazów objętych jest Konwencją Waszyngtońską.

W busie przewożonych było 69 pytonów królewskich (Python regius), 18 pytonów siatkowych (Phyton reticulatus), 14 okazów boa dusiciela (Boa constrictor), 9 biczogonów (Uromastyx), 4 warany kolczastoogonowe (Varanus acaranthurus), 2 okazy boa madagaskarskiego (Salzinia madagascariensis) oraz inne okazy gadów i płazów. Wartość przemycanych zwierząt można szacować nawet na 50 tys. EUR.

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, CITES (od ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), zwana również Konwencją Waszyngtońską, to międzynarodowy układ ograniczający transgraniczny handel różnymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wytworzonymi z nich produktami. Jej głównym celem jest redukcja lub całkowita eliminacja handlu okazami gatunków, których liczba lub stan sugerują, że niekontrolowane ich pozyskiwanie z naturalnego środowiska byłoby szkodliwe dla ich przetrwania.

W sprawie przewożonych okazów CITES wszczęto postępowanie karne, w związku z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz Konwencji Waszyngtońskiej, natomiast postępowania w sprawie pozostałych okazów prowadzi Policja. Zatrzymane okazy zostały przekazane na kwarantannę do Ogrodu Zoologicznego.

Przewóz okazów CITES przez granicę, bez uprzedniego przedstawienia do odprawy stosownych zezwoleń jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

KAS walczy z przemytem okazów gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem objętych Konwencją Waszyngtońską. Łącznie KAS w 2018 r. udaremniła 100 prób wwiezienia na teren Polski i Unii Europejskiej okazów CITES. Zatrzymała 13.811 okazów, w tym: 5 551 żywych okazów zwierząt (w tym 53 okazy żywych koralowców rafotwórczych Scleractinia spp.), 8 238 okazów medykamentów medycyny azjatyckiej (TAM).

Źródło: www.kas.gov.pl

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]