Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to internetowa platforma służąca wymianie informacji pomiędzy społeczeństwem a policją. Za jej pomocą możesz zasygnalizować zdarzenia, które w Twoim subiektywnym odczuciu negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, z jednej strony służy policji pozwalając na czytelne prezentowanie społeczeństwu skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń na konkretnych terenach, a z drugiej strony umożliwia obywatelom szybkie i wygodne wskazanie miejsc zagrożonych przestępstwami, występkami i zaburzeniami porządku publicznego. Za jej pomocą możesz nie tylko zgłaszać zdarzenia niezgodne z prawem, ale także sprawdzić, czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie.

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się o informacje:

  • gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
  • pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami, w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,
  • pozyskiwane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa: jak zgłosić zagrożenie?

Narzędzie jest bardzo proste i intuicyjne w obsłudze. Dokładną instrukcję obsługi znajdziesz na internetowej stronie policji. Po dokładnym zaznaczeniu miejsca na mapie, należy wybrać rodzaj zdarzenia, np. „bezdomność”, „nieprawidłowe parkowanie” czy akty „wandalizmu”. Wszystkie zgłoszenia są anonimowe.

Mapa nie służy zgłaszaniu potrzeb pilnych interwencji policyjnych, a jedynie zasygnalizowaniu zagrożeń, które powinny zostać zweryfikowane.

AR

Źródło: www.policja.pl

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]