Kryminalistyka od zawsze była ściśle związana z wieloma innymi dziedzinami nauki, zwłaszcza z kryminologią. Choć nauki te często bywają mylone, przedmiotem ich badań są zupełnie inne kwestie. Jedynym wspólnym mianownikiem kryminalistyki i kryminologii jest analiza zbrodni. A jakie są różnice?

Kryminalistyka to nauka mająca na celu wykrycie przestępstwa i przestępcy. Często dotyczy ona także działań profilaktycznych. Składa się z trzech czynności: wykrywczej, dowodowej i profilaktycznej. W kontekście kryminalistyki często możemy spotkać się z określeniem nauki o charakterze biologiczno-technicznym. Ponadto, w ramach kryminalistyki zawiera się osobny dział zajmujący się nauką o ofierze, czyli wiktymologia.

Z kolei kryminologia to nauka czysto socjologiczna ukierunkowania na poznanie przyczyn, które sprowadzają człowieka na drogę przestępstwa. W jej ramach bada się zarówno najbliższe środowisko przestępcy, a także ogólne warunki społeczne, w jakich żyje. Znaczenie ma tutaj nie tylko rodzina, w której się wychował, ale także wszystkie okoliczności i warunki, z jakimi miał do czynienia w dorosłym życiu.

AR

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]