Dostęp do broni palnej osób prywatnych regulują w Europie przepisy poszczególnych państw. Jak wygląda kwestia posiadania broni w Austrii, Czechach czy Finlandii?

 

Austria

Przepisy są bardzo liberalne. Austriacy mogą kupować broń

palną bez pozwolenia np. strzelby śrutowe. Do otrzymania pozwolenia na posiadanie pistoletu wystarczy przeszkolenie. Według szacunków z 2015 roku 8,5 miliona Austriaków posiadało około 900 tys. sztuk broni palnej. W tym samym roku Austriacy kupili o ponad 70 tys. sztuk broni palnej więcej niż w analogicznym okresie roku 2014.

Czechy

U naszych południowych sąsiadów policja wydaje pozwolenia na broń. Mogą o nie występować osoby niekarane, które ukończyły 21 lat i przedstawią zaświadczenie lekarskie, że są zdrowe. Kandydaci muszą zdać egzamin teoretyczny i praktyczny sprawdzający wiedzę i umiejętności posługiwania się bronią. W Czechach zarejestrowanych jest ponad 800 tysięcy sztuk broni palnej. Choć większość z nich to egzemplarze muzealne, około połowa nadaje się do użycia w samoobronie. Czechy są jednym z największych producentów broni na świecie.

Finlandia

Wnioski o pozwolenia na broń palną od grudnia 2018 roku Finowie będą mogli składać przez internet, bez wizyty na posterunku policji. Nie trzeba też będzie poddawać się testom predyspozycji. Zmiana ma przyspieszyć procedury ubiegania się o pozwolenie na broń oraz sprawić, że wnioski będą rozpatrywane wnikliwiej, z lepszym wykorzystaniem dotychczasowych elektronicznych informacji o zainteresowanych. Obecnie o broń można ubiegać się w tradycyjny sposób, czyli przedstawiając niezbędne dokumenty na posterunku policji (w dowolnym miejscu na terenie kraju, a nie tylko w miejscu zamieszkania).

Według policyjnych statystyk w liczącej 5,5 mln mieszkańców Finlandii zarejestrowanych jest ok. 1,5 mln sztuk broni palnej. Najwięcej jest broni myśliwskiej. Pistoletów i rewolwerów jest ok. 220 tys. W największych miastach pozwolenie ma średnio co dziesiąta osoba.

W ostatnich latach liczba wydawanych pozwoleń na broń zmniejsza się. Jedną z przyczyn jest zaostrzenie kryteriów po strzelaninach w dwóch fińskich szkołach, kiedy zginęło 20 osób. Od czerwca 2010 roku minimalny wiek dla posiadacza broni wynosi 20 lat.

 

Anna Jagodzińska

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]