Zwroty prawne, nazywane sentencjami czy maksymami prawnymi od łac. maximae iuris, są kwintesencją prawa rzymskiego. To zasady prawne, które do dziś stanowią podwaliny wielu systemów prawnych w Europie.

W czasach antycznych były one wykładnią prawa lub częścią mowy wygłaszanej przez prawnika. Odpowiednie użycie sentencji prawniczej jest wyznacznikiem wykształcenia, wiedzy i elokwencji mówcy.

Corpus delicti – przedmiot przestępstwa – dowód rzeczowy, ślad lub przedmiot stanowiący podstawę do przedstawienia wniosków dotyczących popełnionego czynu i sprawcy.

Dura lex, sed lex – twarde prawo, ale prawo – należy bezwzględnie stosować się do przepisów.

Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi.

Lex retro non agit – prawo nie działa wstecz.

Modus operandi – sposób działania.

Nullum scelus rationem habet — żadna zbrodnia nie ma uzasadnienia.

Pro publico bono — dla dobra wspólnego.

Testis unus, testis nullus – jeden świadek, żaden świadek.

Tempore criminis – w czasie zbrodni.

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]