Legitymowanie czy też spisanie przez policję może się przytrafić każdemu. Nawet najbardziej przykładny obywatel może znaleźć się w sytuacji, w której zostanie poproszony przez policję o okazanie dowodu. Podczas tej czynności może dojść do nadużyć ze strony funkcjonariusza. Sprawdź, co musisz wiedzieć o legitymowaniu przez policję. Poznaj swoje prawa i dowiedz się jakie masz obowiązki!

Przede wszystkim warto wiedzieć, że policjant ma prawo do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości. Musi mieć ku temu jednak konkretne przesłanki. Nadużyciem byłoby legitymowanie osoby w przypadku, gdy nie ma ku temu żadnych podstaw. Ponadto, w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2005 roku znajdziemy zapis, że funkcjonariusz ma prawo pobrać wymaz ze śluzówki policzków w przypadku osób o nieustalonej tożsamości, ale także tych, które usiłują zataić swoją tożsamość.

Czy warto zatem odmówić podania swoich danych przy legitymowaniu? Nie warto. Czyn taki jest wykroczeniem i może dać podstawę do zatrzymania i doprowadzenia na komisariat oraz nałożenia kary grzywny. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku, kiedy podamy nieprawdziwe dane.

 

Według Kodeksu wykroczeń Art. 65. § 1. :

Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:

  • Co do tożsamości własnej lub innej osoby,
  • Co do swojego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania,

podlega karze grzywny.

 

Warto również pamiętać, że na policjanta, który chce nas wylegitymować, także są nałożone pewne obowiązki.

 

Policjanci przystępujący do czynności służbowych w tym również do legitymowania obowiązani są:

  • podać stopień, imię i nazwisko; policjanci nie umundurowani okazują ponadto legitymację służbową w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować nazwisko policjanta i nazwę organu, który wydał legitymację,
  • podać podstawę prawną oraz przyczynę podjęcia czynności służbowej.

 

Policjant ma prawo legitymowania osób, gdy ustalenie ich tożsamości jest niezbędne do wykonania czynności służbowych, a w szczególności w celu:

  • identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia,
  • ustalenia świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
  • wykonania polecenia wydanego przez sąd, prokuratora, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
  • identyfikacji osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako sprawców przestępstw lub wykroczeń,
  • poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania albo wymiarem sprawiedliwości.

 

Anna Rychlewicz

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]