Pierwszymi oficjalnymi siłami londyńskiej policji byli tzw. „ The Bow Street Runners”. Grupa ta liczyła sześciu członków i została założona w 1749 roku. Ówczesny system egzekwowania prawa znajdował się w rękach prywatnych obywateli i pojedynczych osób z niewielkimi interwencjami państwa. Z powodu wysokiego wskaźnika korupcji i błędnych lub podłych aresztowań sędzia Henry Fielding zdecydował uregulować i zalegalizować ich działalność tworząc: „The Bow Street Runners. Nie patrolowali ulic, ale pracowali w biurze Fieldinga i sądzie przy No4 Bow Street; pozywali do sądu i aresztowali przestępców. Działali do roku 1829 kiedy to została wprowadzona reforma Sir Roberta Peelera.

W roku 1829 wspomniany wcześniej Sir Robert Peeler, ówczesny minister spraw wewnętrznych przedstawił w Parlamencie uchwałę, która powoływała pierwsze zorganizowane siły policji w Londynie zastępując dotychczasowy system i kończąc działalność „The Bow Street Runners”. Pierwotna Komenda Główna nowej policji znajdowała się w Whitehall z wejściem w Great Scotland Yard od którego pochodzi dzisiejsze określenie Scotland Yard. Jednak dokładne pochodzenie nazwy nie jest oczywiste. Jedna z wersji mówi, że Komenda Główna została tak nazwana ponieważ budynek stał na miejscu średniowiecznego pałacu, który był rezydencją królów Szkocji ( W okresie poprzedzającym unię ze Szkocją) używaną i zajmowaną przez nich lub ich ambasadorów gdy byli w Londynie. Miejsce to znane było jako „Scotland”.

W XIX wieku Komenda Główna rozwinęła się do tego stopnia, że trzeba było poszukać dla niej nowego miejsca. W 1890 roku wybudowano i otworzono nową Komendę Główną, która teraz mieściła się na The Thames Embankment i nazwano ją New Scotland Yard. W 1967 roku raz jeszcze przeniesiono siedzibę Komendy Głównej, zachowując jej nową nazwę, do budynku znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic: Victoria Street i Broadway.

Teren nadzorowany przez Londyńską Policje Metropolitalną obejmuje cały Great London z wyłączeniem City of London, który posiada własne odrębne siły policyjne. Do obowiązków Scotland Yardu należy: wykrywanie i zapobieganie przestępstwom, utrzymywanie porządku publicznego, kontrolowanie ruchu drogowego i inne.

Sir Robert Peeler tworząc Policję Metropolitalną dążył do stworzenia sprofesjonalizowanego korpusu egzekwowania prawa. Reforma Peelera przyniosła też zmianę umundurowania policji. Policjanci patrolujący ulice zamiast znienawidzonych czerwonych płaszczy nosili czarne kurtki i wysokie wełniane czapki z błyszczącymi odznakami. Uzbrojeni byli jedynie w krótkie pałki i gwizdki do wzywania wsparcia. System stworzony przez Peelera okazał się tak dużym sukcesem, że w połowie XIXw. duże amerykańskie miasta stworzyły podobne siły policyjne.System stworzony przez Sir Roberta Peelera spowodował, że policjanci w Londynie byli tak bardzo kojarzeni z nim, że zaczęto ich nazywać „Peelers” albo „Bobbies” dla upamiętnienia ich założyciela.

źródło: www.ponglish.eu

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]