O przemocy ze strony kobiet mówi się rzadko. Jeszcze rzadsze są sytuacje z osobistej sfery pożycia dwojga ludzi, gdy dochodzi do gwałtu na mężczyźnie

Przemoc domowa wobec mężczyzn to rzeczywiście duży problem. Gdy w małżeństwie nie układa się najlepiej, to kobieta zwykle bierze na siebie całą winę. Bo przecież mężczyzna nie musi się starać… Wystarczy, że pracuje zawodowo, aby uchodził za dobrego ojca i męża.