Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie działającej w okresie od 2014 do 13 września 2019 roku na terenie Polski i Ukrainy międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem z Ukrainy do Polski znacznych ilości bursztynu.

Działalność grupy naraziła Skarb Państwa na uszczuplenia należności publicznoprawnej wielkiej wartości w kwocie ponad 23 milionów złotych. W toku czynności Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało sześć osób w tym pięciu obywateli Ukrainy i jednego Polaka w wieku od 36 do 47 lat. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty i skierował wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora.

W toku postępowania prokurator ustalił, że 5 obywateli Ukrainy oraz jeden obywatel Polski pochodzący z okolic Przemyśla, w ramach międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej od około 5 lat zajmowali się przemytem wysokiej jakości bursztynu z Ukrainy do Polski, bez  zgłoszenia  organowi celnemu przedmiotu opodatkowania.

Bursztyn był wydobywany w kopalniach na Ukrainie i przemycany w towarach sprowadzanych legalnie na teren Rzeczypospolitej m.in. w felgach samochodowych i panelach. Następnie przechowywany w umówionych składach celnych w celu dalszej dystrybucji. Wszystkie transakcje odbywały się w dolarach. Jak ustalono bursztyn był przemycany jednorazowo w paczkach po około 50  kg., a transport był dokonywany raz w tygodniu w łącznej ilości 200 kg.

W toku postępowania prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił sześciu zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej międzynarodowej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kk, uszczuplenia należności publicznoprawnych w wielkich rozmiarach w związku z niezgłoszeniem organom celnym przedmiotu i podstawy opodatkowania importowanego z Republiki Ukrainy na terytorium Polski bursztynu. Ponadto obywatel polski usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na powoływaniu się na wpływy w instytucjach samorządowych Urzędu Burmistrza Miasta  i Wójta Gminy Jarosławia.

Zarzucane im czyny zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy Lubin – Zachód w Lublinie 15 września 2019 r. zastosował wobec 5 podejrzanych tymczasowe aresztowanie. Wobec szóstego podejrzanego (16 września 2019 roku) Sąd również zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Postępowanie ma charakter wielowątkowy i wieloosobowy. Obecnie trwają intensywne czynności procesowe mające na celu ustalenie wszystkich uczestników opisanego powyżej procederu.

Źródło: pk.gov.pl

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]