Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy skierowała do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia przeciwko 28-letniemu Tomaszowi P., któremu zarzuca się popełnienie oszustwa działając pod firmą sklepu internetowego 14dni.pl

W okresie od 25 października 2017 roku do 17 listopada 2017 roku Tomasz P. oszukał 148 osób. Oskarżony wprowadzał kupujących w błąd co do zamiaru realizacji zamówień artykułów RTV i AGD, których w rzeczywistości nie posiadał, czym doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W analogiczny sposób usiłował oszukać kolejnych 100 pokrzywdzonych.

Jak ujawniono w trakcie postępowania, założony przez oskarżonego sklep internetowy 14dni.pl prowadził sprzedaż artykułów AGD, RTV oraz nośników pamięci. Oferowano w nim ceny istotnie niższe od rynkowych. Pomimo dokonanych przez zamawiających wpłat, sklep nie zrealizował żadnej dostawy towaru, a pokrzywdzeni nie mogli się w żaden sposób skontaktować telefonicznie z jego obsługą.

Z uwagi na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, na żądanie prokuratora, operator domeny uniemożliwił dostęp do oszukańczego serwisu. Dane przekazane przez rejestratora i operatora domeny, świadczącego usługi hostingowe i administracyjne, pozwoliły na ustalenie, że w sklepie 14dni.pl dokonano łącznie 253 transakcji.

W ramach prowadzonego postępowania zidentyfikowano nabywców i wykonano z ich udziałem czynności procesowe, ujawniając, że 148 osób dokonało wpłat za zamówione towary, opiewających łącznie na kwotę 115 838, 87 złotych. Żadna z nich nie otrzymała zamówionej i opłaconej rzeczy. Na zakup towarów w wyjątkowo korzystnej cenie zdecydowało się także kolejnych ponad 100 osób, które wybrały opcję płatności przy odbiorze. Wartość złożonych przez nich zamówień opiewała na kwotę blisko 200 000 złotych.

W toku prowadzonego postępowania przygotowawczego podjęto działania zmierzające do zaspokojenia interesów pokrzywdzonych, m.in. zastosowano tzw. blokadę kont oskarżonego, zabezpieczając znajdujące się na nich środki finansowe na poczet przyszłych kar i środków o charakterze majątkowym.

Oskarżony złożył wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej i wniósł o wymierzenie wobec niego kary bezwzględnej w wymiarze 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny. Ponadto zobowiązał się do naprawienia części wyrządzonej przestępstwem szkody.

Źródło: pk.gov.pl

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]