W toku postępowania prowadzonego przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie 24 października 2019 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali obywatela RP Piotra Ś. Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzuty m.in. usiłowania działania na rzecz obcego wywiadu.

Podczas zatrzymania Piotra Ś. funkcjonariusze ABW przeszukali miejsca jego zamieszkania i zatrudnienia. W toku przeszukań zabezpieczono nielegalnie posiadaną jedną sztukę krótkiej broni palnej i amunicję, jak również nośniki elektroniczne i dokumenty. Ponadto przeszukane zostały miejsca zameldowania i faktycznego zamieszkania osób utrzymujących kontakty z Piotrem Ś. W trakcie czynności ujawniono m.in. broń palną i amunicję bez pozwolenia.

W toku postępowania prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie przedstawił zatrzymanemu zarzut usiłowania działania na rzecz obcego wywiadu kwalifikowany z art. 130 par. 2 kodeksu karnego. Piotr Ś. usłyszał również zarzuty posiadania broni palnej i amunicji bez zezwolenia kwalifikowany z art. 263 par. 2 kk oraz posługiwania się sfałszowanym dokumentem z art. 270 par. 1 kk. Czyny te zagrożone są karą od 3 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia (26 października 2019 roku), w całości uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec Piotra Ś. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Źródło: Prokuratura Krajowa

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]