Z ostatniej edycji cyklicznego badania Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że policja jest na pierwszym miejscu spośród ocenianych instytucji. Policja ma wyższe notowania m. in. od samorządów, telewizji i sądów.

Dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście. Jest to najlepszy prezent jaki możemy otrzymać za codzienną wytężoną pracę, trud i poświęcenie policjantów i pracowników Policji z całego kraju – skomentował wyniki badania Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

W omawianym badaniu pojawiła się również Krajowa Administracja Skarbowa, której pracę dobrze oceniało 30 procent respondentów. Działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pozytywnie oceniło 45 procent badanych.

CBOS, w badaniu prowadzonym w marcu i wrześniu każdego roku, monitoruje opinie dorosłych Polaków na temat działalności prezydenta, parlamentu, mediów oraz wybranych instytucji publicznych, w tym policji. Wyniki najnowszej edycji badania wskazują, że blisko trzy czwarte ankietowanych (74%) dobrze ocenia jej działalność. W porównaniu do badania sprzed pół roku, odsetek pozytywnych ocen wzrósł o 6 punktów procentowych, natomiast odsetek ocen negatywnych zmniejszył się o 2 punkty procentowe – do 15 proent. Warto dodać w tym miejscu, że ocenie w prezentowanym badaniu podlegało 25 instytucji, dlatego tym bardziej trzeba pogratulować naszej policji takiego sukcesu.

Krzysztof Kilijanek

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]