Polityka Prywatności Serwisu

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu (dalej jako „Użytkownicy”) jest Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-011), przy Al. Jerozolimskich 107, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000572675 (dalej jako „Usługodawca”).
 2. Dane osobowe pobierane od Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z niniejszą Polityką.
 3. Usługodawca przetwarza następujące kategorie danych osobowych, które pobierane są bezpośrednio od Użytkowników:
 • dane osobowe podawane przy zakładaniu konta w Serwisie, obejmujące dane niezbędne do prawidłowej realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia,
 • adres e-mail podawany w celu wysyłki newslettera.
 1. Ponadto Usługodawca jest uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane Użytkowników nie będą udostępniane innym administratorom danych, chyba że Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane innym podmiotom na zasadach określonych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi konieczny warunek świadczenia niektórych usług za pośrednictwem Serwisu.
 4. Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił Usługodawcy swoje dane osobowe przysługuje dostęp do tych danych w celu ich weryfikacji lub modyfikacji oraz żądanie ich usunięcia.
 5. Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych czy też zgody w zakresie przesyłania informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej mogą być mogą być w każdej chwili odwołane.
 6. Usługodawca zastrzega, że w sytuacjach określonych w przepisach prawa, dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane uprawnionym organom władzy państwowej.
 7. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, m.in. w celu optymalizacji korzystania z Serwisu i w celach statystycznych.
 8. W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:
 • cookies sesyjne, które są przechowywane w urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji przeglądarki, po czym są automatycznie usuwane z pamięci urządzenia,
 • cookies trwałe, które są przechowywane w urządzeniu i pozostają tam przez ustalony okres lub do momentu ich skasowania przez Użytkownika.
 1. Serwis używa plików cookies m.in. w następujących celach:
 • optymalizacji korzystania z Serwisu;
 • zbierania statystyk, które informują o tym w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu;
 • utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu;
 • dopasowania treści wyświetlanych reklam do preferencji Użytkownika.
 1. Użytkownik może w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies tak, aby zablokować obsługę tych plików lub żądać informowania o każdym zamieszczeniu plików w urządzeniu.
 2. Usługodawca zastrzega, że wprowadzenie w ustawieniach przeglądarki internetowej konfiguracji ograniczającej stosowanie plików cookies może wpłynąć negatywnie na korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.