Pożyczka jest regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Pożyczkodawcą może być każdy. Pożyczać można nie tylko pieniądze. Pożyczkę pieniężną możesz przeznaczyć na dowolny cel.

Do kwoty 500 zł umowę pożyczki można zawrzeć w formie ustnej, powyżej tej sumy  powinna być zawarta na piśmie. Umowa pożyczki może przewidywać brak odpłatności (odsetek, prowizji) oraz może być zawarta na czas nieokreślony (w takim przypadku pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę i zażądać zwrotu pożyczki w ciągu 6 tygodni).

Z kolei kredyt  podlega przepisom ustawy Prawo bankowe. Może go udzielić tylko bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa. Umowa kredytu musi być zawarta na piśmie, a jej przedmiotem mogą być jedynie pieniądze, które przeznaczasz wyłącznie na cel wskazany  w umowie. Bank ma prawo kontrolować, czy wydajesz pieniądze zgodnie z umową. Jeśli stwierdzi nieprawidłowości – może umowę wypowiedzieć, żądając natychmiastowego zwrotu całej kwoty kredytu. Umowa kredytu wiąże się z koniecznością zapłaty odsetek i prowizji.

W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć o tzw. pożyczkach „bez BIK-u”. Pożyczka „bez BIK” jest najczęściej krótkoterminowa i zwykle bardzo kosztowna. Udziela się jej osobom, które miały w przeszłości problemy ze spłatą swoich zobowiązań i banki odmawiają im kolejnych pieniędzy. Jeżeli miałeś już problemy ze spłatą wcześniejszych pożyczek, to decyzja o zaciągnięciu kolejnej oznacza, że ryzykujesz wpadnięcie w tzw. spiralę zadłużenia. A wtedy, prędzej czy później, czeka Cię spotkanie z komornikiem.

KK

źródło: www.zanim-podpiszesz.pl

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]