Przemoc w rodzinie to każde działanie, które powoduje krzywdę albo cierpienie fizyczne i psychiczne członków rodziny. Działania te mogą być jednorazowe, bądź też mieć charakter powtarzający się.

Każde działanie będące przejawem przemocy w rodzinie, naraża osoby, w które jest ona skierowana, na niebezpieczeństwo utraty życia czy zdrowia, naruszenie ich nietykalności cielesnej i godności osobistej. Przemoc powoduje szkody na zdrowiu psychicznym i fizycznym ofiar.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie – nie bądź obojętny i poinformuj o tym odpowiednie organy. Jeśli jesteś jej ofiarą – nie ukrywaj tego przed światem.

 

Formy przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie może przybrać różnorodne formy. Pamiętaj jednak, że nawet jednorazowy akt agresji jest jej przejawem i nie może pozostać niezauważony.

  • przemoc fizyczna – jeśli ktoś kogoś bije, popycha, szarpie, kopie, dusi,
  • przemoc psychiczna – jeśli ktoś kogoś obraża, wyzywa, poniża, nie pozwala na kontakt z bliskimi, kontroluje czyjeś działania, stale krytykuje,
  • przemoc seksualna – jeśli ktoś kogoś molestuje, zmusza do współżycia lub jakichkolwiek innych zachowań seksualnych,
  • inne zachowania – jeśli ktoś pozbawia kogoś opieki, której potrzebuje, zmusza do picia alkoholu, brania narkotyków, uniemożliwienia podjęcie pracy, niszczy rzeczy osobiste, zmusza do oddawania uzyskanych środków finansowych, itp.

Ofiarą przemocy w rodzinie może być każdy! Jej sprawca wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa!

 

Kto może zgłosić przemoc w rodzinie?

Każdy, kto jest jej świadkiem, bezpośrednią ofiarą, albo posiada wiedzę o takich zdarzeniach.

 

Kogo i w jaki sposób powiadomić o przemocy w rodzinie?

  • Powiadom policję jeśli tylko czujesz się w niebezpieczeństwie, albo widzisz, że czyjeś bezpieczeństwo jest zagrożone,
  • zadzwoń na „Niebieską linię”, gdzie konsultanci podpowiedzą Ci jak zachować się w danej sytuacji oraz wskażą miejsca, gdzie szukać pomocy,
  • powiadom Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie,
  • jeśli w związku z przemocą w rodzinie zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka, zgłoś ten przypadek do sądu rodzinnego.

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia osób bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy w rodzinie, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po twojej stronie!

Anna Rychlewicz

Źródło: www.gov.pl

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]