Pod koniec 2018 r. mieszkanka powiatu częstochowskiego posądziła policjantów z Kłomnic o przyjęcie łapówki od jej zięcia w zamian za odstąpienie od wykonywanych względem niego czynności. Jak się okazało, rodziny są skonfliktowane, a kobieta złożyła zawiadomienie kierując się tylko niesłusznymi przypuszczeniami i z łatwością oskarżyła stróżów prawa o przestępstwo, którego nie popełnili. Teraz, zgodnie z treścią zawartej ugody, musiała pisemnie przeprosić mundurowych za ich zniesławienie.

Po interwencji, która miała miejsce 21.11.2018 roku w gminie Kłomnice, mieszkanka powiatu częstochowskiego zawiadomiła Komendę Miejską Policji w Częstochowie, że w trakcie interwencji dwóch policjantów z Kłomnic przyjęło korzyść majątkową od jej zięcia w zamian za odstąpienie od podejmowanych wobec niego czynności. Względem funkcjonariuszy zostało wszczęte wewnętrzne postępowanie wyjaśniające w częstochowskiej komendzie, a zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez interweniujących policjantów zostało skierowane do prokuratury. Prowadzone przez prokuratora śledztwo nie potwierdziło, by policjanci niedopełnili swoich obowiązków i przekroczyli uprawnienia oraz przyjęli korzyść majątkową.

Sytuacja była dla stróżów prawa bardzo trudna i nieprzyjemna. Mieszkanka powiatu częstochowskiego opierając się jedynie na przypuszczeniach i dywagacjach z łatwością oskarżyła ich o popełnienie przestępstwa, które nie miało miejsca. Poddana pod wątpliwość została ich uczciwość, honor oraz dobre imię. Musieli się zmierzyć z upokorzeniem i trudem całej sytuacji, mimo, że nie musieliby się w niej znaleźć, gdyby nie bezpodstawne oskarżenie kobiety.

Policjanci skorzystali z pomocy częstochowskich związków zawodowych i za pośrednictwem adwokata złożyli zawiadomienie o pomówieniu, przeciwko mieszkance powiatu częstochowskiego. W lutym 2020 roku mundurowi zgodzili się na polubowne załatwienie sprawy, zawierając z oskarżoną ugodę. Oprócz oficjalnych przeprosin skierowanych do policjantów, kobieta została również obciążona kosztami procesowymi i zobowiązała się do zapłaty zadośćuczynienia niesłusznie pomawianym funkcjonariuszom Policji.

Uwaga!

Zawiadomienie organów ścigania o przestępstwo, wykroczenie czy przewinienie dyscyplinarne, którego nie popełniono jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Pomówienia, będące nieprawdziwymi oskarżeniami również są przestępstwem, zagrożonym karą grzywny lub ograniczenia wolności do roku.

Pamiętaj! Nigdy nie podejmuj decyzji pod wpływem silnego wzburzenia. Składając zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego upewnij się, że swoje przypuszczenia opierasz na faktach, nie na domysłach.

źródło: www.policja.pl

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]