Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu nadzoruje prowadzone przez Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu śledztwo dotyczące kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

Na polecenie prokuratora zatrzymano 25 osób, młodych mieszkańców powiatu kłodzkiego, strzelińskiego i okolic, z terenu województwa dolnośląskiego.

W toku śledztwa zebrano materiał dowodowy pozwalający na ustalenie ról i poszczególnych czynności wykonawczych przez osoby powiązane z półświatkiem przestępczym.

W zatrzymaniu ww. osób brali udział funkcjonariusze Policji KWP we Wrocławiu wspólnie z funkcjonariuszami KMP we Wrocławiu, KPP w Ząbkowicach Śląskich, KPP w Nysie, przy udziale funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu, Opolu, Szczecinie i Łodzi, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Łącznie przy sprawie pracowało około 200 funkcjonariuszy.

W wśród zabezpieczonych narkotyków  znajdowała się m.in. amfetamina, marihuana, kokaina oraz 270 tabletek ekstazy, jak również MDMA, o łącznej wartości nie mniejszej niż  640 tys. zł

Spośród 25 zatrzymanych osób prokurator przedstawił 23 podejrzanym zarzuty popełnienia przestępstw polegających na kierowaniu oraz udziale w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wprowadzeniu do obrotu  w okresie od kwietnia 2018 roku znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych w ilościach około 16 kg. Czyny te są kwalifikowane z art. 258 par. 1  i 3 kk oraz art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Grozi za nie kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Prokurator sformułował wnioski o tymczasowe aresztowanie w stosunku do części  podejrzanych. Sąd, podzielając argumentację prokuratora, aresztował 14 podejrzanych na okres trzech miesięcy.

W stosunku do pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju, dozoru policji i zakazu kontaktowania się z innymi uczestnikami śledztwa.

Na poczet grożących podejrzanym kar o charakterze finansowym zajęto tytułem zabezpieczenia majątkowego mienie ruchome podejrzanych w postaci pieniędzy w łącznej kwocie ok. 175 tys. zł oraz dwa samochody o łącznej wartości około 100 tys. zł.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Źródło: Dział Prasowy Prokuratury Krajowej

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]