Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Północ nadzoruje postępowanie dotyczące zdarzenia z 2014 roku, kiedy to doszło do poparzenia ciała kobiety poprzez polanie jej kwasem siarkowym. W wyniku doznanych obrażeń kobieta zmarła. Prokurator przedstawił trzem podejrzanym zarzuty odpowiednio sprawstwa zabójstwa w zamiarze ewentualnym, podżegania oraz pomocnictwa do zabójstwa.

W wyniku działań procesowych podjętych przez prokuratorów z Prokuratury Rejonowej Warszawa – Praga Północ oraz policjantów z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji ustalono sprawców czynu, którzy zostali zatrzymani na terenie Warszawy przez policyjnych antyterrorystów. Zebrane w ostatnich tygodniach dowody pozwoliły nie tylko na potwierdzenie, iż Maciej M. był zleceniodawcą przestępstwa, ale również na ustalenie głównego wykonawcy oraz pomocnika. Wszystkie zatrzymane osoby w przeszłości były wielokrotnie karalne, w tym za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Jak wynika z ustaleń śledztwa do zdarzenia doszło w jednym z bloków mieszkalnych przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie. 75-letnia kobieta została polana kwasem siarkowym, co doprowadziło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci istotnego zeszpecenia ciała. Pokrzywdzona kilka tygodni później zmarła wskutek odniesionych obrażeń.

Kobieta występowała w roli świadka w jednej ze spraw karnych prowadzonych przed sądem przeciwko Maciejowi M., który był podejrzany o kierowanie gróźb karalnych wobec sąsiadki pokrzywdzonej.

Jak wynika z poczynionych w sprawie ustaleń motywacją sprawców było skuteczne uniemożliwienie pokrzywdzonej złożenie zeznań przed sądem.

Od pierwszych dni śledztwa Maciej M. był typowany jako jedna z osób mogących mieć związek ze zdarzeniem. Przeprowadzone wówczas dowody nie były wystarczające do przedstawienia mu jakichkolwiek zarzutów.

Intensywne działania prokuratury i policji doprowadziły do zgromadzenia materiału dowodowego pozwalającego na przedstawienie zarzutów zarówno Maciejowi M., jak i pozostałym podejrzanym.

Początkowo postępowanie prowadzone było pod kątem art. 156 § 1 i 3 kodeksu karnego tj. spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem była śmierć kobiety.

Biorąc jednakże pod uwagę obszerny materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, w tym uwzględniając okoliczności sprawy, sposób działania i motywację sprawców, Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wydał polecenie zmiany przyjętej początkowo kwalifikacji prawnej na zabójstwo.

W ocenie prokuratora sprawca, który świadomie wylewa ok. pół litra substancji żrącej na twarz osoby w podeszłym wieku, a następnie pozostawia ją w ciężkim stanie, przewiduje i godzi się na to, że skutkiem jego działania może być śmierć pokrzywdzonego.

źródło: www.pk.gov.pl

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]