Rafał B.”Bukaciak”, szef przestępczej tzw. grupy konstancińskiej został prawomocnie skazany na 25 lat więzienia za m.in. zabójstwa i udział porwaniach. Sąd odwoławczy nie obniżył mu kary mimo wniosków obrońcy i prokuratury.

Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznawał apelacje obrony i prokuratury od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który w grudniu 2017 roku skazał „Bukaciaka” na 25 lat więzienia. Zarówno mecenas Piotr Dałkowski jak i prokurator Andrzej Rybak z Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej (WZDPZiK) w Warszawie, wnosili o nadzwyczajne złagodzenie kary „Bukaciakowi” do 15 lat więzienia z uwagi na jego współpracę z organami ścigania.

Tuż przed ogłoszeniem wyroku, sędzia Marzanna Piekarska-Drążek poinformowała, że 11 marca do sądu wpłynęło pismo naczelnika WZDPZiK Prokuratury Krajowej w Warszawie, prokuratora Dariusza Żądły, który chciał wycofać złożoną w grudniu apelację na korzyść „Bukaciaka”. Sędzia Piekarska-Drążek odmówiła jednak wznowienia przewodu sądowego, co pozwoliłoby prok. Żądle na uargumentowanie wniosku, i ogłosiła wyrok.

Sąd odwoławczy tylko nieznacznie zmodyfikował wyrok sądu pierwszej instancji. Zmieniona została kwalifikacja prawna niektórych czynów, a w przypadku podżegań do zabójstw, w których „Bukaciak” sam obciążał się wyjaśnieniami, sąd nadzwyczajnie złagodził mu karę. Nie wypłynęło to jednak na wymiar kary łącznej. Sąd orzekł 25 lat więzienia dla Rafała B., zaliczając oskarżonemu czas tymczasowego aresztowania od września 2013 roku.

Zadaniem sądu było wyważenie pomiędzy zagrożeniem, jakie oskarżony stanowić może dla społeczeństwa będąc na wolności, a nagrodzeniem jego współpracy (z organami ścigania – PAP), która jest także wartością społeczną – podkreśliła sędzia Piekarska-Drążek. Na sądzie spoczywa ciężar orzeczenia, po ilu latach osoba tak groźna jak Rafał B. może wrócić do społeczeństwa – powiedziała.

25 lat pozbawienia wolności jest jedynym możliwym wynagrodzeniem oskarżonemu późniejszej współpracy z organami ścigania. Kara 15 lat byłaby nie do pogodzenia z zasadami sprawiedliwości i prewencji ogólnej – powiedziała sędzia Piekarska-Drążek. Podkreśliła, że „Bukaciak” kierował zorganizowaną grupą przestępczą, tzw. konstancińską, którą określa się mianem „najkrwawszego odłamu grupy mokotowskiej”. Sąd przypomniał, że B. spędził w sumie ponad 20 lat w zakładach karnych i aresztach śledczych. „Bukaciak” został określony jako osoba niezwykle groźna, bezwzględna, której decydowanie o życiu ofiar przychodziło z łatwością.

Sąd uznał, że wyjaśnienia „Bukaciaka”, w których opisywał przestępstwa obciążając odpowiedzialnością za nie kolejne osoby, nie były w całości szczere i nie dowodziły jego lojalnej współpracy z prokuraturą. To była współpraca niezwykle ostrożna, prowadzona w sposób zapobiegliwy, nieprzekraczająca tych dowodów, które już wskazywały na jego winę – powiedziała sędzia.

Piekarska-Drążek odnotowała, że „Bukaciak” nigdy nie przyznał, że zamordował Grzegorza Z. „Pająka”. Opisywał, że uderzał kolegę łopatą po nogach, używał stwierdzeń „przyczyniliśmy się do nieszczęścia”. Nigdy nie potwierdził wersji Łukasza A., że to on zadał śmiertelne ciosy ofierze w głowę tym narzędziem – powiedziała.

Sędzia odniosła się także do stwierdzenia obrony, że „Bukaciak” został „oszukany przez państwo”, mimo, że podjął współpracę, chcąc „odkupić winy”.

Nie znamy zakresu porozumienia prokuratora z oskarżonym, ale nie podejrzewamy, by doszło do takiego układu stron, że prokurator zapewnił oskarżonego, iż dostanie taką czy inną karę. Takich zapewnień nikt nie mógł złożyć. To sąd decyduje, czy można zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary – podkreśliła sędzia Piekarska-Drążek.

„Bukaciak” oskarżony był o 22 przestępstwa, w tym kierowanie w latach 2010-2013 tzw. grupą konstancińską (wraz z Łukaszem A. „Łukim”), rozboje i wymuszenia rozbójnicze, czerpanie korzyści z nierządu, porwania, posiadanie „znacznego arsenału broni palnej”, pomoc w zabójstwie oraz dwa zabójstwa, których miał bezpośrednio dokonać (Grzegorza Z. ps. „Pająk” miał zabić łopatą w 2002 roku, a Grzegorza P. ps. „Pekin” z grupy „szkatułowej” miał zastrzelić w 2012 roku; obie ofiary zostały zakopane w miejscowości Dębówka pod Warszawą), a także o cztery podżegania do zabójstwa innych osób z grup przestępczych. Sąd zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary wobec 16 z 22 zarzucanych mu czynów.

źródło: pap.pl/rmf.fm

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]