Parabank prowadzi działalność charakterystyczną dla banków, ale w oparciu o inne przepisy niż Prawo bankowe. Banki objęte są nadzorem finansowym i gwarancjami depozytów, a parabanki nie.

 

Pojęcie parabanków nie jest nawet sprecyzowane w polskim prawie.

Do instytucji parabankowych w Polsce zaliczamy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Kasę Krajową, instytucje pieniądza elektronicznego, krajowe instytucje płatnicze, biura usług płatniczych.

Parabankami według definicji zaproponowanej przez Komitet Stabilności Finansowej są podmioty wykonujące bez zezwolenia KNF czynności bankowe, w szczególności polegające na przyjmowaniu wkładów pieniężnych. Klienci powierzający pieniądze takim podmiotom muszą liczyć się z ryzykiem ich utraty.

Lista podmiotów, co do których KNF złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, jest opublikowana na stronie internetowej KNF.

 

 

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]