Funkcjonariusze z Placówki SG w Hrebennem zatrzymali to trzech Polaków i obywatela Ukrainy. Trojgu z nich prokurator Prokuratury Regionalnej w Lublinie przedstawił zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, trudniącej się nielegalną migracją.

Zatrzymania miały miejsca na terenie Tomaszowa Lubelskiego, Tarnawatki oraz Zamościa. Zarzutami prokuratorskimi objęta została również osoba zatrudniona w Oddziale spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie Delegatura w Zamościu, której prokurator nadzorujący śledztwo przedstawił zarzut udziału w grupie przestępczej, pomocnictwa w organizowaniu nielegalnej migracji łapownictwa i niedopełnienia obowiązków służbowych.

Z materiałów śledztwa wynika, że opisany proceder przestępczy prowadzony był w latach 2015– 2018. Polegał m.in. na składaniu znacznej liczby wniosków o wpisanie zaproszenia dla cudzoziemca w celu odwiedzin do ewidencji zaproszeń Wojewody Lubelskiego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie Delegatura w Zamościu. Działalność grupy przestępczej opierała się przede wszystkim na wyselekcjonowaniu osób, które pełniły rolę tzw. „słupa”. Następnie osoby te na zlecenie kierownictwa grupy wnioskowały o wpisanie do rejestru zaproszeń dla cudzoziemców. W fazie finalnej umożliwiało to obcokrajowcom ubieganie się w polskich placówkach konsularnych o wydanie wiz, które uprawniały ich do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Funkcjonariusze SG przeszukali pomieszczenia mieszkalne zatrzymanych osób i zabezpieczyli do toczącego się postepowania dokumenty dotyczące wnioskowania i wydania zaproszeń dla 263 obywateli Ukrainy w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie delegatura w Zamościu. Ustalono, że cudzoziemcy bezpośrednio po uzyskaniu polskiej wizy udawali się do innych państw Unii Europejskiej, w tym do Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy i Francji. Zatrzymani zarobili na tym procederze nie mniej niż 131 500 euro, a przy ich wsparciu granicę Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie przekroczyło co najmniej 263 obywateli Ukrainy.

Zatrzymanie trzech Polaków i obywatela Ukrainy jest kolejnym etapem realizacji prowadzonej przez Placówkę Straży Granicznej w Hrebennem sprawy, dotyczącej udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, trudniącej się nielegalna migracją przez granice RP. Do chwili obecnej zarzuty udziału w grupie przestępczej przedstawiono 13 osobom, w tym 5 z nich prokurator przedstawił zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. W skład grupy wchodzą obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, Ukrainy i Republiki Federalnej Niemiec.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie na wniosek prokuratora nadzorującego postępowanie zastosował w stosunku do wszystkich zatrzymanych osób najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

źródło: www.strazgraniczna.pl

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]