ARCHIWALNE WYDANIE

10/1991 (43)

SPIS TREŚCI

od redakcji

Mikroślady, komputery i eksperci. Rozmowa "Detektywa" z podinspektorem dr. Zbigniewem Ruszkowskim, dyrektorem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. - Pozwoli Pan, że rozpoczniemy naszą rozmowę od pytania o cele i zadania, jakie ma do spełnienia kierowana przez Pana placówka? - Mówiąc najprościej, naczelnym zadaniem naszego laboratorium jest wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, czyli na zlecenie prokuratury, jednostek policji i sądów. Ponadto wykonujemy prace naukowo-badawcze, konstrukcyjne i adaptacyjne, które stanowią o rozwoju policyjnej techniki kryminalistycznej. Muszę tu również podkreślić funkcje organizacyjno-szkoleniowe Centralnego Laboratorium, które sprawuje merytoryczny nadzór nad terenowymi ogniwami techniki kryminalistycznej w kraju. Tymi ogniwami są: 49 laboratoriów wojewódzkich oraz 430 placówek techniki kryminalistycznej w Komendach Rejonowych Policji. Ten merytoryczny nadzór polega na szkoleniu, doradztwie i nadawaniu uprawnień do wydawania opinii, wszystkim ekspertom kryminalistyki w kraju. Generalnie rzecz biorąc, w znacznej mierze odpowiadamy za merytoryczny poziom wiedzy i umiejętności kadry specjalistów techniki kryminalistycznej.

Adam Kościelniak