ARCHIWALNE WYDANIE

11/1994 (87)

SPIS TREŚCI

od redakcji

Afery mają mocne korzenie. W Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Japonii i innych najbardziej rozwiniętych krajach świata już dawno skonstatowano, że przestępczość ekonomiczna jest jednym z najgroźniejszych zjawisk współczesnego świata. Teza ta znalazła odzwierciedlenie między innymi w dokumentach V i VI Kongresu Narodów Zjednoczonych. W tej przestępczości koncentrują się w zasadzie wszystkie ważne aspekty działalności państwa, wywiera ona przemożny wpływ na ostateczne kształty programów reform gospodarczo-społecznych i decyduje niekiedy o teraźniejszości i przyszłości określonych grup, klas i całych narodów. Czy teza ta odnosi się do dzisiejszej Polski, jakie są u nas przyczyny i mechanizmy zorganizowanej (aferowej) przestępczości ekonomicznej, jakie zagrożenie stwarza ona dla bytu państwa i społeczeństwa, kim są jej sprawcy i ich wspólnicy? Na te pytania postaram się odpowiedzieć Czytelnikom „Detektywa” na podstawie wyników własnych 25-letnich badań, analiz spraw karnych z lat 1990-1994 i reprezentatywnej literatury przedmiotu. Oczywiście, chodzi tu głównie o literaturę zagraniczną. W kraju, którego władze szachowały wszystkich twierdzeniem, że afery i mafie są wymysłem żądnych sensacji dziennikarzy, nie było warunków ani bodźców do rozwoju rzetelnej wiedzy i piśmiennictwa kryminologicznego.

Tadeusz Rydzek