ARCHIWALNE WYDANIE

1/1991 (34)

SPIS TREŚCI

od redakcji

Dwa listy. W stosie korespondencji, która ostatnio nadeszła pod adresem naszej redakcji, uwagę naszą zwróciły szczególnie dwa listy, dotyczące na pierwszy rzut oka zupełnie odległych od siebie spraw. A jednak łączy je przecież wspólny mianownik: i w jednym i w drugim liście na pierwszy plan wysuwają się dzieci - a mówiąc ściślej - problemy dzieci i problemy z dziećmi. Poniżej przytaczamy listy w całości, powstrzymując się jednocześnie od komentarza, gdyż naszym zdaniem treść ich jest aż nadto wymowna. Przypuszczamy, że zawarte w korespondencji problemy zainteresują naszych czytelników. Planujemy w niedalekiej przyszłości wrócić do tych tematów, być może z pomocą naszych respondentów, gdyż nie ukrywamy, że liczymy na odzew w poruszanych sprawach.

Ewa Kozierkiewicz-Widermańska