ARCHIWALNE WYDANIE

1/2000 (161)

SPIS TREŚCI

od redakcji

Karta praw ofiary. To wszystko już wcześniej było. Ofiary przestępstw od dawna miały zagwarantowane prawem możliwości dochodzenia i egzekwowania swoich praw. Kto jednak o tym wiedział? Polskie i międzynarodowe przepisy chroniące poszkodowanych, porozrzucane były w różnych miejscach - począwszy od Konstytucji RP i m.in. Deklarację ONZ z 1985 r., poprzez kodeks karny i postępowania karnego, etyki lekarskiej, aż po ustawy o policji, zawodzie lekarza i prawo prasowe. Niestety, w wielu przypadkach istniejące normy funkcjonowały wyłącznie na papierze, zaś życie toczyło się jakby obok. A z nim wrażenie milionów ludzi, że nasze prawo dużo skuteczniej chroni przestępcę, niż skrzywdzoną przez niego ofiarę. To właśnie ma zmienić Karta Praw Ofiary - zbiór praw, przysługujących ofiarom przestępstw oraz obowiązków władz publicznych wobec nich. Przygotowało ją, na wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, a podpisana została w listopadzie 1999 roku przez ministra sprawiedliwości oraz 40 polskich organizacji pomagających ofiarom przestępstw. Do 22 lutego, który to dzień od 2000 roku ma się stać - podobnie jak w innych krajach europejskich - dniem pokrzywdzonych w wyniku przestępstw, karta powinna się znaleźć we wszystkich krajowych sądach, prokuraturach, komisariatach policji oraz instytucjach, organizacjach i placówkach zajmujących się pomocą poszkodowanym. Każdy z nas może stać się ofiarą przestępstwa. Dlatego warto upowszechnić chroniące nas prawa i pokazywać, jak z nich korzystać. A oto najważniejsze zapisy Karty - w równym stopniu znane, jak nie uświadamiane.

Ewa Kozierkiewicz-Widermańska