ARCHIWALNE WYDANIE

2/1991 (35)

SPIS TREŚCI

od redakcji

Urodziłem się pod taką gwiazdą... W licznej korespondencji napływającej do naszej redakcji, od czasu do czasu znajdujemy listy od osób osadzonych w więzieniu lub areszcie śledczym, które w swoim mniemaniu uważają się za "ofiary systemu", usiłując przekonać nas, że oczywiście siedzą niewinnie, jakby zapominając, że udowodniono im lub są podejrzani o przestępstwa pospolite natury kryminalnej. Rozumiemy doskonale, że człowiek, który dopuścił się czynu karalnego i jest zagrożony karą pozbawienia wolności - często wieloletnią - próbuje skorzystać z wszelkich możliwości, aby takie zagrożenie złagodzić lub przedstawić siebie w możliwie najlepszym świetle.

Ewa Kozierkiewicz-Widermańska