ARCHIWALNE WYDANIE

2/2002 (186)

SPIS TREŚCI

od redakcji

Bez litości dla piratów. Nie każdy ma świadomość, że w wyniku wypadków drogowych co roku ginie w Polsce około 6 tysięcy osób! Każdy natomiast, kto począwszy od 1 stycznia br. usiadł za kierownicą, powinien wiedzieć, że porusza się po polskich drogach w warunkach obowiązywania zmodyfikowanych przepisów prawa o ruchu drogowym. Zestawienie tych dwóch informacji jest o tyle zasadne, że twórcy prawa mają nadzieję na zmniejszenie, dzięki owej nowelizacji, przynajmniej o jedną trzecią liczby ofiar na drogach. Czy te ambitne nadzieje urzeczywistnią się, będzie można ocenić co najmniej za dwa lata. Tymczasem przyjrzyjmy się najważniejszym zmianom w kodeksie drogowym. * Prawo jazdy kategorii A i B będą mogły otrzymać tylko osoby dorosłe, czyli te, które ukończyły 18 lat (do tej pory 17 lat). Ten przepis wchodzi w życie od 1 czerwca br., a więc tych, którzy już rozpoczęli kursy lub będą w ich trakcie do końca maja, obowiązują dotychczasowe zasady. * Dzieci poniżej 12 roku życia i mierzące mniej niż 150 cm wzrostu będzie można przewozić na przednim siedzeniu tylko w specjalnych fotelikach. Do tej pory obowiązek taki dotyczył dzieci do lat 10 i wzrost pasażera nie był określony przepisami. * Wprowadzone zostało tzw. świadectwo oryginalności, przedstawiane - od 1 stycznia 2003 r. - podczas rejestracji auta wcześniej już przez kogoś innego zarejestrowanego. Chodzi o maksymalne wyeliminowanie z rynku kradzionych aut. * Kierowcy, którzy zbiorą więcej niż 24 punkty karne, będą musieli, oprócz konieczności zdawania dodatkowego egzaminu, poddać się badaniom psychologicznym. * Wprowadzone zostały dodatkowe badania lekarskie (kierowcy) ze skierowania starosty lub policji (np. gdy ktoś prowadził pod wpływem alkoholu). * Prawo jazdy można utracić także po badaniu psychologicznym, zakończonym wynikiem negatywnym. * Zdecydowanie zabroniono używania przez kierującego pojazdem telefonu komórkowego, jeżeli ten trzymany jest w ręku. * Nakazano konieczność zachowania szczególnej ostrożności, jeśli w pobliżu znajduje się autobus szkolny (powinien mieć pomarańczowy kolor i tablice z oznaczeniami) oraz na znak kierowcy umożliwienie mu włączenie się do ruchu lub wykonanie innego manewru (na takich zasadach, jak dla autobusów komunikacji publicznej).

Ewa Kozierkiewicz-Widermańska