ARCHIWALNE WYDANIE

3/1989 (15)

SPIS TREŚCI

od redakcji

Rozmowa "Detektywa" z płk. dr. nauk prawnych – JANEM ŚWIECZYŃSKIM, rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej, specjalistą z zakresu ochrony dzieł sztuki. - Czy może Pan wyjaśnić naszym Czytelnikom, czym właściwie zajmuje się rzecznik prasowy? - Odpowiadając najkrócej – wszystkim, co dotyczy milicji. Rozszerzając to być może zbyt lapidarne stwierdzenie, pragnę wyjaśnić, ze do moich obowiązków służbowych należy głównie propagowanie działań milicji, praktykowane w różnej formie i we wszystkich środkach masowego przekazu. Z moją funkcja wiąże się konieczność redagowania oficjalnych komunikatów do prasy, informowanie i komentowanie określonych zdarzeń i zjawisk. Wreszcie, do moich obowiązków należy – mówiąc w dużym uproszczeniu – zaspokajanie potrzeb informacyjnych dziennikarzy dotyczących pracy Milicji Obywatelskiej. Nawiasem mówiąc, ta strona moich powinności jest najbardziej czasochłonna, gdyż zapotrzebowanie na informacje ze strony przedstawicieli różnych gazet i czasopism, programów radiowych i telewizyjnych jest znaczna.

Adam Kościelniak