ARCHIWALNE WYDANIE

4/1991 (37)

SPIS TREŚCI

od redakcji

Nowe metody, lepsze wyniki. Rozmowa "Detektywa" z podinspektorem Adamem Pałafijem, dyrektorem Biura Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej Policji. - Kierowane przez Pana Biuro zajmuje ważne miejsce w strukturze Komendy Głównej Policji. Prosiłbym o wyjaśnienie, czym zajmuje się Biuro Dochodzeniowo-Śledcze i jaką rolę pełni w strukturach organizacyjnych policji? - Chciałbym wyjaśnić najpierw funkcje, które spełniamy. Z tego, jakby pośrednio będzie wynikać zakres spraw, którymi się zajmujemy. Tak więc są to głównie funkcje koordynacyjne w zakresie ścigania karnego prowadzonego przez policję. Nasze biuro nie zarządza całą policyjną służbą dochodzeniowo-śledczą, a jedynie koordynuje działania ogniw dochodzeniowych różnych terenowych jednostek policji. Szczególnie chodzi tu o racjonalizację działania jednostek terenowych. Ponadto Biuro Dochodzeniowo-Śledcze zajmuje się usprawnianiem metodyki ścigania karnego w zakresie organizacji całej działalności dochodzeniowo-śledczej. Generalnie rzecz biorąc, staramy się o maksymalną sprawność każdego dochodzenia i formułujemy pewne ogólne zasady, które powinny być powszechnie w policji stosowane jako usprawniające naszą pracę.

Adam Kościelniak