ARCHIWALNE WYDANIE

5/1993 (64)

SPIS TREŚCI

od redakcji

Dyscyplina kierowana sercem... Rozmowa z dr Władysławem Sochą, dyrektorem zakładu poprawczego w Dominowie koło Lublina. - Demoralizacja nieletnich... Cóż to takiego? - W myśl ustawy z 26 października 1982 roku demoralizacja to: po pierwsze - czyny przestępcze (np. kradzieże, włamania, rozboje, gwałty, zabójstwa) oraz wykroczenia, drobne występki, czyli wszystkie czyny zabronione prawem; po drugie - nieobyczajne zachowanie, takie jak nieuczęszczanie do szkoły, alkohol, papierosy, nierząd, włóczęgostwo. - Kto jest odpowiedzialny za wdrażanie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu demoralizacji? Wszyscy czyli nikt? - Do 13 roku życia: rodzice. Później do 17 lat nieletni podlega środkom wychowawczym lub poprawczym. Wychowawcze to: upomnienie, nadzór rodziców lub kuratora sądowego, nadzór organizacji młodzieżowej, skierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Olgierd Lubelski