ARCHIWALNE WYDANIE

5/2009 (273)

SPIS TREŚCI

Od redakcji

Czy warto ryzykować? Młodzi Europejczycy na szczęście coraz rzadziej sięgają po szkodliwe dla zdrowia używki. Taki wniosek płynie z badań przeprowadzonych przez ESPAD – Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach na temat alkoholu i narkotyków. Z ankiet wynika, że w większości krajów naszego kontynentu spada liczba młodych ludzi palących papierosy bądź sięgających po narkotyki. Z podobnym zjawiskami mamy do czynienia również w Polsce: w 2007 roku substancji psychoaktywnych używało 15 proc. uczniów, o 9 proc. mniej niż w trakcie poprzednich badań – w 2003 roku. Najbardziej rozpowszechnionym narkotykiem był haszysz i marihuana – w ciągu ostatniego roku przynajmniej raz spróbowało go ponad 30 proc. uczniów, a przeszło 16 proc. używało. Zarówno z badań ESPAD, jak i sondaży polskiego Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że najbardziej rozpowszechnioną używką wśród młodego pokolenia jest piwo. Trzeba się cieszyć, że spada popularność „białej śmierci”, choć nadal jest to ważny problem społeczny. Co roku w krajach Unii Europejskiej z powodu zażywania narkotyków umiera 7-8 tysięcy ludzi. I choć kokaina, marihuana i amfetamina cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem, to jednak pojawiają się nowe problemy i zagrożenia! W latach dziewięćdziesiątych młody człowiek, który chciał kupić choćby najmniejszą „działkę” musiał dotrzeć do lokalnego dilera. Dzisiaj bez problemu podobnie działające substancje odurzające zamówi przed internet albo przeczyta tam, jak z ogólnie dostępnych preparatów stworzyć substancję o narkotycznych właściwościach. „Biała śmierć”, tyle tylko że pod nową postacią, stała się niemal powszechnie dostępna!

Krzysztof Kilijanek